header foto

Welkom op LOHC

 
Bestuur

Van de bestuurstafel

Nieuws afbeelding 13-6-2022

1. Het bestuur is bezig met de voorbereiding van de ALV, die op 23 juni 2022 zal plaatsvinden om 20.00 uur. Onder ander de strategie en actieplannen die we hebben uitgewerkt de afgelopen maanden zullen worden gepresenteerd;

 

2. Voorafgaand aan de ALV zullen we, net als in december,een financieel vragenuurtje organiseren. De leden en/of ouders die geïnteresseerd in het financiële reilen en zeilen van de vereniging kunnen in een gesprek met de penningmeester hun vragen stellen en beantwoord krijgen. Dit vragenuurtje vindt plaats op 20 juni 2022 om 18:30 uur in het Glazen Huis.

 

3. Op 12 juni hebben we het seizoen 2021/2022 feestelijk afgesloten met de huldiging van de acht veldkampioenen en een spetterend TD. Dit TD was georganiseerd door de senioren elftal commissie en het bestuur van de Leidse Studs. Het was een heel mooi feestje!

 

4. Op woensdag 1 juni 2022 vond een geslaagd etentje plaats, waarvoor alle voorzitters van commissies waren uitgenodigd. In totaal 25 mensen waren aanwezig. Sommige voorzitters zagen elkaar voor het eerst. Maar het was heel mooi om te zien hoeveel enthousiaste vrijwilligers al onze commissies aansturen! We zijn van plan dit een vervolg te geven: in het seizoen 2022/2023 willen we commissies uitnodigen om tenminste één keer per kwartaal tegelijkertijd op de club te vergaderen: handig om te overleggen over punten die meerdere commissie aangaan en leuk om kennis te maken met andere vrijwilligers.

5. Volgens het investeringsprogramma van SACO is veld 2 aan de beurt om vervangen te worden. Dat gaat dan ook deze zomer gebeuren. Er wordt opnieuw een waterveld neergelegd. De werkzaamheden hiervoor zullen op 20juni 2022 aanvangen.

 

6. Aanvang 2023 zal LISA, de applicatie waar we mee werken, worden gemigreerd naar LISA XL. We zullen iedereen tijdig informeren als dit tot veranderingen leidt. In verband hiermee zal ook de website migreren naar LISA XL. Dat zal hopelijk deze zomer al gebeuren.

Hockeyschool

Junioren

Senioren