header foto

Welkom op LOHC

 
Hockey

Opzeggen lidmaatschap LOHC

Nieuws afbeelding 20-4-2022 Ondanks dat het seizoen nog in volle gang is, wordt er achter de schermen inmiddels alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit nieuwe seizoen. In dat kader willen wij erop wijzen dat eventuele opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 15 mei a.s. schriftelijk moet hebben plaatsgevonden bij de Ledenadministratie ([email protected]). 

Voor de senioren geldt, als uitzondering op de regel dat per 15 mei 2022 moet worden ogpezegd, een uiterlijke opzegdatum van 31 juli a.s.

Opzegging na voornoemde data zal - ingevolge de statuten - leiden tot automatische verlenging van het lidmaatschap met de daarbij behorende contributieverplichting. 

Hockeyschool

Junioren

Senioren