header foto

Welkom op LOHC

 

Opzeggen lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie te geschieden door te mailen naar: [email protected]

Let op: Opzeggen na bovengenoemde datum houdt automatisch verlenging van het lidmaatschap in, met de daarbij behorende contributieverplichting (ingevolge de statuten)! Bij niet tijdig opzeggen, is 50% van de contributie voor het komende speelseizoen verschuldigd. 

Uitzonderingen op de opzegdatum vóór 15 mei zijn:  

1. Trimmers 
Trimmers moeten vóór 1 september van het lopende seizoen opzeggen, door te mailen naar zowel [email protected] als naar [email protected].

2. Eindexamenkandidaten 
Zij moeten tot uiterlijk 2 weken na hun eindexamenuitslag opzeggen door te mailen naar zowel [email protected] als naar [email protected].  Let op : eindexamenkandidaten die hebben opgezegd vóór 15 mei, maar helaas zijn gezakt, kunnen zich tot 1 week na de examenuitslag weer aanmelden. Stuur in dit geval een mail naar zowel [email protected] als naar [email protected] om alsnog (kosteloos) te worden meegenomen in de team indeling voor het aankomende seizoen.

In geval van blessures of stages in het buitenland klik hier

 

 

Hockeyschool

Junioren

Senioren