Clubinfo
 

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail aan de ledenadministratie vóór 15 mei van het lopende seizoen. Eindexamenkandidaten die gezakt zijn en zich tot 1 week na de uitslag weer (kostenloos) aanmelden worden alsnog meegenomen in de team indeling.

Emailadres: klik hier ([email protected])


Graag de volgende gegevens vermelden:   

Naam:                                                                                  

Voornaam: 

Straat:  

Postcode en woonplaats: 

Elftal: 

 


Opzeggen na bovengenoemde datum houdt automatisch verlenging van het lidmaatschap in, met de daarbij behorende contributieverplichting (ingevolge statuten)!!