Clubinfo
 

Contributies

Algemene informatie betreffende inschrijfgeld en contributies LOHC seizoen 2020-2021

De contributies worden jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

 

 

Veldcontributies

 

Categorieën

Bedrag (€)

Senioren (leeftijd 25 en ouder op 1 oktober van seizoen)

445

Senioren (leeftijd 18 t/m 24 op 1 oktober van seizoen)

370

Junioren A t/m D (leeftijd 10 t/m 17 op 1 oktober van seizoen)

425

Junioren E (leeftijd 8 of 9 op 1 oktober van seizoen)

415

Junioren F (leeftijd 7 jaar op 1 oktober van seizoen)

315

Funhockey (leeftijd 5 of 6 op 1 oktober van seizoen)***

250

 

 

Trimmers in het weekend en avond

280

Trimmers door de week en niet-avond

240

G-hockeyers 

100

Training leden

245

Niet-spelende leden/donateurs

100

 


Inschrijfgeld (niet voor studenten, G-hockey, trimmers en oud-leden)

115 

Gezinsmaximum (exclusief toeslagen en zaalhockey)

1.350 

 

 

Toeslag selectieteams A1, B1 en C1** 

150

Toeslag selectieteams C2, D1 en D2**

105

Toeslag (schaduw) selectieteams A2, B2 en C3, D3**

50

 

*   de contributie wordt verhoogd met een toeslag per factuur als vòòr 1 oktober van het lopende seizoen geen machtiging voor automatisch incasso van de contributie is afgegeven

** deze toeslagen vallen niet onder het gezinsmaximum

*** Funhockey: Leeftijd 5 heet Funkey, leeftijd 6 heet Benjamin

 

 

Zaalhockeycontributies

 

Categorieën

Bedrag (€)

Senioren per team*

395


 

Junioren Tophockey

105

Junioren  ABCD en Hockeyschool

70


 

 

* de respectievelijke aanvoerders worden gefactureerd

 

De gezinskorting is bij deze contributie is niet van toepassing

 

 

Inschrijfgeld

Een nieuw lid (met uitzondering van studenten, trimmers, G-hockey en oud-leden) betaalt € 115 inschrijfgeld dat na ontvangst van het getekende inschrijfformulier via automatische incasso zal worden geïnd. Pas na ontvangst hiervan komt het aspirant-lid op de wachtlijst van LOHC te staan.

 

Let op: bij inschrijving duidelijk vermelden als het om één van bovenstaande uitzonderingen gaat Studenten dienen een kopie van hun studentenpas mee te sturen.

 

Indien een aspirant-lid niet direct geplaatst kan worden en uiteindelijk opzegt, bestaat de mogelijkheid om het inschrijfgeld op verzoek gerestitueerd te krijgen. Het aspirant-lid wordt dan van de wachtlijst afgehaald. Dit verzoek kan gemaild worden naar de Financiële- en Contributieadministratie LOHC.

 

 

Inning contributies

1.            Via automatische incasso

Het bedrag van de veldhockeycontributie zal ineens (september), voorafgaand door een factuur, door Clubcollect namens LOHC worden geïncasseerd. Leden kunnen ook kiezen in Clubcollect in drie maandelijkse termijnen te betalen, hetgeen 1 euro per termijn extra kost. Hetzelfde geldt voor de contributie van de Funkeys.

In Clubcollect kan via Ideal worden betaald (ineens), of via incasso (datum van incasso is zelf in te stellen). Indien in drie termijnen wordt betaald is alleen incasso mogelijk.

Leden moeten ten tijde van ontvangst van de factuur in Clubcollect hun betaalkeuze maken. Indien geen (tijdige) keuze is gemaakt kan Clubcollect proberen het bedrag ineens te incasseren.

Het bedrag van de zaalhockeycontributie zal in februari van het lopende seizoen in 1 termijn worden geïncasseerd. Hierbij geldt het voorgaande, echter er kan in twee termijnen worden betaald hetgeen een euro extra per termijn kost.  

U bent verplicht een machtiging voor automatische incasso af te geven, dit tot 1 oktober van het lopende seizoen. Gebruik hiervoor onderstaand machtigingsformulier.   

  

Klik hier voor het machtigingsformulier

2.            Via eigen overmaking

U kunt uitsluitend via Clubcollect Ideal of incasso betalen. Betalingen naar LOHC rekeningen worden teruggeboekt en gelden niet als een contributie betaling.

Gezinsmaximum  

De maximale contributie (excl. toeslagen en zaalhockey) per gezin is voor seizoen 2019/2020 vastgesteld op € 1.350. De korting zal van de veldhockeycontributie bij één van de gezinsleden worden afgetrokken.

 

Trainingslidmaatschap

Het trainingslidmaatschap is slechts één seizoen mogelijk en dan alleen in de senioren categorie. Een trainingslid moet gekoppeld zijn aan een team en mag geen competitiewedstrijden spelen. Na een seizoen training lid dient men spelend lid te worden of zich als lid af te melden.

Bij de junioren is het alleen mogelijk om trainingslid te worden op uitnodiging van de Commissaris ABC breedte of Commissaris Hockey School.

 

 

En verder

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober.


·       Bij aanmelding en plaatsing na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid volledig inschrijfgeld (met uitzondering van studenten, mits collegekaart opgestuurd, G-hockeyers, trimmers en oud-leden) plus de halve contributie;

·       De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 mei van het lopende seizoen bij de Ledenadministratie te geschieden.  (1 september voor trimmers) van het lopende seizoen bij de Ledenadministratie LOHC te geschieden anders is 50% van de contributie voor het komende speelseizoen verschuldigd.

·      Uitzonderingen op bovenstaande opzegdatum zijn:

- Trimmers. Zij moeten voor 1 september van het lopende seizoen opzeggen, in ieder geval ook bij de ledenadministratie.

- Eindexamenkandidaten. Zij moeten tot uiterlijk 2 weken na hun eindexamenuitslag opzeggen.

·       In geval van stage in het buitenland bestaat, bij schriftelijke aanvraag, de mogelijkheid om 50% korting te ontvangen op het bedrag van de veldhockeycontributie. De aanvraag dient vòòr 1 juli (stageperiode in de 1e helft van het seizoen) of vòòr 1 december (stageperiode in de 2e helft van het seizoen) ingediend te worden bij de Financiële- en Contributieadministratie.   

·       In geval van langdurige blessures tijdens het veldhockeyseizoen bestaat, bij schriftelijke melding, de mogelijkheid om 50% korting te ontvangen op het bedrag van de veldhockeycontributie. De melding van een langdurige blessure dient vòòr 1 september of vòòr 1 januari van het lopende seizoen bij de Financiële- en Contributieadministratie plaats te vinden.   

     Betreft het de zaalhockeyperiode, dan dient een reeds bekende blessure vòòr 1 november van het lopende seizoen aangemeld te zijn.

In beide gevallen zal de penningmeester de toekenning van de korting individueel beoordelen.

 

·     Leden die niet deelnemen aan zaalhockey terwijl het team zich voor de zaalhockey competitie heeft ingeschreven, dienen zich naast het afmelden bij de coach ook per email af te melden bij de Financiële- en contributieadministratie voor 1 November.

  • De leden zijn verplicht elke wijziging van adres, algemene email, factuur/ouder email, telefoonnummer, IBAN-nummer en/of tenaamstelling onmiddellijk schriftelijk (daaronder begrepen de website) aan de ledenadministratie op te geven.


Contact

Ledenadministratie t.a.v. Raymonde Kromjong: [email protected]

Penningmeester Ward Homminga: [email protected]lohc.nl

Graag wens ik u een sportief hockeyseizoen toe. En heeft u vragen of mededelingen, dan kunt u altijd mailen naar één van bovenstaande contactpersonen.

Namens het bestuur van de LOHC,

Ward Homminga, penningmeester