Hoofdsponsors
Hockey.nl
 

Stichting Leergeld Leiden en Omstreken

Algemeen  |  16-9-2021
Nieuwsafbeelding
LOHC werkt, net als veel andere sportverengingen, samen met Stichting Leergeld Leiden en Omstreken ('Leergeld'). Leergeld is een stichting die met het Jeugd Sport en Cultuurfonds ('JSCF') samenwerkt. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiĆ«le middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. 

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Meer informatie is te vinden via de volgende link: www.leergeld.nl. Hier kunnen gezinnen via de door hen opgegeven postcode een aanvraag doen. Dan kijkt Leergeld of deze gezinnen in aanmerking komen door middel van een inkomenstoets en een leeftijdscheck van de kinderen (4 tot 18 jaar). 

Let wel op: Leergeld betaalt geen oude rekeningen van voorgaande seizoenen en dit doet het JSCF ook niet. 

Heeft u vragen over de contributie, dan kunt u uw vraag binnen LOHC stellen via [email protected]