Hoofdsponsors
Hockey.nl
 

CORONA UPDATE | Contributie

Bestuur  |  12-1-2021
Nieuwsafbeelding

Dit seizoen is, na 6 wedstrijden, de competitie stilgelegd en volgens de laatste berichten van de KNHB (en zolang de besmettingen blijven dalen) is de intentie nog altijd om de competitie zo snel mogelijk te herstarten en uit te spelen. Zoals eerder op de avond bevestigd door de regering zal de lockdown met een aantal weken worden verlengd. Het is nog onduidelijk wat dat betekent voor de aanvang van de hockeycompetities en het hervatten van trainingen voor senioren. We hebben de afgelopen weken in toenemende mate vragen ontvangen over het innen van contributie terwijl het hockeyseizoen (met name voor senioren) zo teleurstellend verloopt. Met andere woorden: : "Je mag niet hockeyen, maar je betaalt er wel voor? Hoe gaat LOHC hiermee om?".

Onze vaste lasten en investeringen lopen gewoon door. We hebben als vereniging geen winstoogmerk - en daardoor zijn de marges klein. Natuurlijk hebben we, gezien de omstandigheden, onze uitgaven en investeringen zoveel mogelijk bijgesteld en in september en december de financiële situatie met de ALV (de leden) besproken en afgestemd. We kunnen niet zomaar onder verplichtingen uit en de doorlopende kosten zijn hoog. Denk aan de opslag van de ballonhal, terwijl er geen zaalcontributie wordt geheven en er geen zaalhuur van de KNHB binnenkomt. Daarnaast incasseert de KNHB maandelijks de verplichte bijdrage omdat zij voornemens is de competitie uit te spelen.

Natuurlijk laten we in deze bijzondere situatie onze stem gelden en doen we een beroep op allerlei regelingen, maar dan nog is het heel krap, zeker door het teruglopen van sponsoropbrengsten. De realiteit is dat LOHC het momenteel heel zwaar heeft op financieel vlak. Dat betekent dat, om de vereniging gezond te houden en alle verplichtingen na te kunnen blijven komen, er op dit moment niets verandert ten aanzien van het contributiebeleid. Hierin volgt LOHC overigens de richtlijn van de KNHB en wij rekenen op je begrip.

De ALV is het uitgelezen moment om je uit te spreken over contributie en vragen te stellen over het beleid. Daar worden diverse zaken gedeeld over onze financiële situatie en jaarlijks wordt ook de contributie vastgesteld; de leden hebben dus invloed op wat er gebeurt en kunnen daar informatie krijgen. 

In de laatste ALV is ook gesproken over de wintercontributie voor jeugdleden. Omdat we wel trainen (meer dan gebruikelijk in de zaalperiode) maar geen afdracht aan de KNHB verschuldigd zijn voor de zaal is er een lagere zaal/winter contributie vastgesteld. Deze bijdrage zal gebruikt worden om onder andere trainers, trainingscoördinatoren, materialen en onderhoud van te betalen. De contributie zal op de gebruikelijke manier geïnd worden.  

Tot slot, is het wellicht zinvol te benoemen dat een vereniging leden heeft. We willen het met elkaar zo goed mogelijk regelen voor elkaar. Er is dus ook geen sprake van het leveren van een prestatie, we zijn een vereniging en dus met elkaar verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van onze vereniging.

Waar we als bestuur, samen met onze corona taskforce, steeds naar kijken is wat we - in lijn met alle restricties - wel kunnen organiseren. We informeren onze leden regelmatig via website, mail en onze socials. Mocht je zelf ideeën hebben of bij willen bijdragen aan de taskforce, dan kun je dat aangeven via [email protected]

Onze hoop is dat er snel weer kan worden gehockeyd en dat wij deze vervelende crisis voor onze club en daarmee ook voor alle leden achter ons kunnen laten.

 

Gerelateerd nieuws