Hoofdsponsor
Hockey.nl
 

Horeca | Prijslijst per 1 december 2019

Horeca  |  1-12-2019
Nieuwsafbeelding
Afgelopen zomer zijn de bar activiteiten op LOHC uitbesteed aan Q's Horeca, onder leiding van Quirijn Kemmink. De afgelopen maanden is met elkaar hard gewerkt om te zorgen dat Q's zo snel mogelijk op te starten.  

Vervolgens heeft de barcie samen met Q's gekeken naar vroege feedback en zijn er een aantal aanpassingen in assortiment en inrichting doorgevoerd. De barcie zal ook in de aankomende periode nauw samen blijven werken om de dienstverlening te optimaliseren en aan te laten sluiten bij de wensen van onze leden.

Daarnaast is in november het te voeren assortiment en de daarbijbehorende prijslijst, na overleg met de barcie, ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het is wellicht goed te weten dat om tot een reeele prijsstelling te komen, er enerzijds is gekeken naar het assortiment en prijzen bij vergelijkbare clubs, anderzijds is vergeleken met kleinere clubs in de regio. Deze prijslijst gaat per 1 december 2019 gelden. 

Via deze link is de prijslijst te vinden.

Gerelateerd nieuws