Hoofdsponsor
Hockey.nl
 

Teamindeling ABC 2019-2020

Hockey  |  9-6-2019
Nieuwsafbeelding

De teamindelingen van de ABC (Commissie Top Hockey en Breedte) voor het seizoen 2019-2020 zijn geplaatst op het beveiligde deel van de website. Deze zijn te raadplegen door met het lidnummer/wachtwoord in te loggen op de website van LOHC. Vervolgens gaat u via menu Club/Documenten/Teamindeling 2019-2020 naar de indelingen.

 

 

De teamindeling is gebaseerd op de beoordelingen en input van de coaches, de lijncoördinatoren, trainers en trainingscoördinatoren, de prestatiemanager en de technisch coördinatoren. De indeling staat vast.

 

Correspondentie over de indeling, telefonisch, per email of op iedere andere wijze is niet mogelijk.Op donderdag 13 juni a.s. is er voor de ABC Breedte teams de mogelijkheid om tussen 20-21 uur tijdens een "10-minuten-gesprek" een vraag te stellen over de indeling, dit gesprek is informatief van aard en zal niet leiden tot wijziging in de indeling. Indien u hiervan gebruik wil maken dan dient u zich per mail ([email protected]) aan te melden onder vermelding van team/naam kind/vraag. Vervolgens ontvangt u een tijdstip waarop de vraag/vragen zal (zullen) worden besproken met de betreffende lijncoördinator/technisch coördinator. De datum en de doorgegeven tijdstippen staan vast.

Met sportieve groet,

Commissie Junioren LOHC