Hoofdsponsor
Hockey.nl
 

Teamindelingen Hockeyschool en ABCD (tijdslijnen en proces)

Hockey  |  4-6-2019
Nieuwsafbeelding
De laatste wedstrijden zijn gespeeld, kampioenen gehuldigd. Hier en daar nog een training en een toernooi en dat zit het seizoen 2018-2019 er op voor de jeugd van LOHC. 

Achter de schermen wordt door velen alweer hard gewerkt om alles gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Belangrijk onderdeel hiervan is het samenstellen van nieuwe teams. Voor CTH, Junioren Breedte en Hockeyschool een proces waar uitermate zorgvuldig mee wordt omgaan. In dit bericht geven we graag meer informatie over het proces en de tijdslijnen, die hierbij zijn gehanteerd. 


Proces

Uitgangspunt is dat de samenstelling van de teams op een transparante, eerlijke, uitlegbare en consequente manier gaat. Spelers en ouders mogen ervan uitgaan dat de teamindeling objectief en door mensen met kennis van zaken is gedaan. De teamindeling is gebaseerd op de beoordelingen en input van de coaches, de lijnco√∂rdinatoren, trainers en trainingsco√∂rdinatoren, de prestatiemanager en de technisch co√∂rdinatoren.

 

E naar D

Voor de teamindeling van de 2e jaars E spelers, die volgend jaar naar de D-lijn gaan is een aparte commissie in het leven geroepen waarin Hockeyschool, Commissie Tophockey (CTH) en Junioren Breedte zijn vertegenwoordigd. Gezamenlijk zijn zij tot de indeling van de D lijn gekomen. 


Publicatie teamindelingen ABC

Op zondag 9 juni a.s. zullen de teamindelingen voor ABC (CTH en Breedte) worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website. Deze indelingen zijn definitief en kunnen niet meer worden gewijzigd. Correspondentie over de indeling op welke wijze dan ook, is niet mogelijk. Op 13 juni a.s. bestaat voor de ABC Breedte teams de mogelijkheid om tussen 20-21 uur tijdens een "10-minuten-gesprek" een vraag te stellen over de indeling. Daarvoor dient u zich per mail ([email protected]) aan te melden onder vermelding van team/naam kind/vraag. Wij zullen vervolgens een tijdstip op voornoemde dag doorgeven waarop de vraag/vragen kunnen worden besproken. Deze datum en de tijdstippen staan vast.


Publicatie teamindelingen D & Hockeyschool

In verband met de door de KNHB verplichte Jongste Jeugd Dag op 15 juni is besloten om de teamindelingen van de D-lijn en de Hockeyschool te publiceren op zondag 16 juni a.s.. Ook hier geldt dat de indelingen definitief zijn en  niet meer kunnen worden gewijzigd. Correspondentie over de indeling op welke wijze dan ook, is niet mogelijk. Voor de D-lijn en Hockeyschool zullen er eveneens "10-minuten-gesprekken" zijn en wel op woensdag 19 juni ( tussen 20-21 uur). De procedure voor aanmelding is gelijk aan bovenstaande procedure, waarbij alleen het mailadres om aan te melden verschilt ([email protected]).

Gerelateerd nieuws