Hoofdsponsor
Hockey.nl
 

LOHC ABCD Schaduwselectie-teams

Hockey  |  4-6-2019
Nieuwsafbeelding

Binnen de ABCD Breedte-lijnen wordt onderscheid gemaakt in Breedte-teams en Schaduwselectie-teams. De Schaduwselectie-teams zijn de hoogste teams binnen de Breedte-lijn en staan hiermee het dichtst bij de Tophockey (CTH) teams.

Het doel van Schaduwselectie-teams is om een bredere talentenpool binnen LOHC te realiseren, waarmee Breedte-spelers de mogelijkheid wordt geboden om zich op een hoog niveau in een ambitieus team te blijven ontwikkelen en makkelijker aansluiting kan worden gevonden bij CTH-teams. 

De ambitie is om in de top van het district mee te gaan spelen en presteren, dat vraagt om beter hockey op zowel individueel technisch/tactisch als team tactisch niveau. Het spelen in een Schaduwselectie-team is dan ook een bewuste keuze van de betreffende spelers. Het brengt rechten, maar ook plichten met zich mee! Rechten en plichten die éénduidig zijn voor de speler, de coach en de manager.

Wat krijgen de spelers van een Schaduwselectie-team?

-Schaduwselectie-teams krijgen minimaal 1x per week training van een CTH-trainer. Dit betekent training op hoog niveau, hiermee willen we bereiken dat spelers zich technisch en tactisch beter en sneller ontwikkelen en met het team gaan hockeyen op een hoger niveau.

-De spelers van de Schaduwselectie-teams dienen als talentenpool voor de CTH en worden door de CTH gevolgd;

-Spelers uit een Schaduwselectie-team kunnen worden gevraagd om mee te trainen met een CTH-team. Deze training is dan de 3e training in de week, naast de eigen team-trainingen;

-Elke speler wordt 2x per jaar beoordeeld door de CTH-trainer en krijgt hierover een persoonlijke terugkoppeling;

-Indien nodig en gewenst, worden spelers uit Schaduwselectie-teams gevraagd in te vallen in een CTH-team;

-De coaches van een Schaduwselectie-team zullen aansluiten bij de coachavonden van de CTH-coaches om te borgen, dat de hockeytechniek en -tactiek zoveel mogelijk uniform is binnen de CTH- en de schaduwselectieteams.

Wat verwachten we van de spelers van een Schaduwselectie-team?

-Passie voor hockey!

-Commitment. Dit betekent, dat de spelers bij elke training en wedstrijd aanwezig zijn, om zich optimaal te blijven ontwikkelen, net als CTH-spelers.

-Spelers van een Schaduwselectie-team kunnen worden gevraagd in te vallen in een CTH-team waar nodig en gewenst. Het belang van het CTH-team staat in zo’n situatie boven die van het Schaduwselectie-team. Het Schaduwselectie-team moet putten uit navolgende Breedte-teams indien invallers nodig blijken te zijn. Hiermee wordt de LOHC-intentie om vanuit de breedte de hoogte te gaan, onderstreept.

-Spelers van een Schaduwselectie-team wordt een extra contributie van €50,- per seizoen gevraagd, zoals ook spelers van CTH-teams een extra contributie wordt gevraagd.

Jaarlijks stelt het bestuur (in nauw overleg met de CTH- en Breedte-lijncoördinatoren vast, welke teams het aankomende seizoen Schaduwselectie-team zullen zijn. Voor seizoen 2019-2020 zijn de volgende teams benoemd: MC3, JC3, MB2, JB2, JA2 en MA2.

Als je als speler niet in aanmerking wil komen voor een Schaduwselectie-team, laat dit dan zo snel als mogelijk weten aan jouw lijncoördinator!


Gerelateerd nieuws