Hoofdsponsor
Hockey.nl
 

Voortgang beoordeling D-junioren

ABCD  |  28-4-2018

Voortgang beoordeling D-junioren


In februari informeerden wij u over de verbeterde aanpak voor de indeling van D-junioren. We hebben daar veel positieve reacties op mogen ontvangen. Natuurlijk zijn er verdere verbeterpunten mogelijk die wij mee nemen naar het volgend seizoen. Wilt u meer weten over het beoordelen en indelen van D junioren? Lees dan ook nog even de notitie "aanpak indeling voor de D-lijn in 2018/19” op het besloten deel van de LOHC site.


Inmiddels zijn we druk bezig om de meer dan 250 jongens en meisjes te beoordelen op verschillende punten die bij het indelen op het juiste niveau komen kijken. Daarvan hebben ca. 100 kinderen een uitnodiging gekregen om mee te trainen met een ander team. Het meetrainen met een ander team is bedoeld om een extra beoordelingsmoment te creeren. Sommige trainen 2 x mee en anderen 3 x zodat een goed beeld ontstaat over het niveau van de speler en het "passen in een ander team”. Meetrainen met een team  betekent niet dat een speler ook in dat team terecht komt. De conclusie na meetrainen en beoordelen door de verschillende beoordelaars kan ook zijn dat een kind in een lager team beter tot zijn recht komt. 

Het merendeel van de kinderen traint dus niet mee met een ander team. Praktisch is het namelijk niet mogelijk om alle kinderen mee te laten trainen. Dat betekent niet dat er geen beeld is bij het niveau van de speler. Naast de twee beoordelingsmomenten in het jaar door de coaches, zijn ook de trainers en technisch coördinatoren nauw betrokken bij de beoordeling. Deze laatsten zien de kinderen wekelijks op de training. Verder kennen de lijncoördinatoren de kinderen uit hun lijn en zien zij hen regelmatig spelen tijdens wedstrijden en trainingen. Het beeld over het spelniveau wordt dus door het gehele seizoen opgebouwd, aangescherpt en bijgesteld waar nodig. Als een kind niet meetraint betekent dat niet dat een kind niet beoordeeld wordt.


Het indelen is een intensief proces. Waarbij het niet alleen om de hoogste teams draait maar juist ook om de breedte teams. Het doel van het indelingsproces is en blijft om elke D-speler op een niveau te laten spelen waarbij deze zich goed kan ontwikkelen en vooral veel plezier in het spel heeft. Na afloop van het seizoen zal de verbeterde aanpak indeling D-junioren geëvalueerd worden zodat in het volgend seizoen het proces rond beoordelen en indelen verder geoptimaliseerd kan worden.