Clubinfo
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 2 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 29 maart 2020
Tijd T/U Team Tegen team
10:45 Thuis Leiden/Leidse Studs DJ2 HV Victoria DJ8

zaterdag 4 april 2020
Alle thuiswedstrijden van vandaag zijn afgelast
 

Algemeen

Klik voor meer informatie op de betreffende categorie
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  Aantal vragen: 1
 Clubhuis  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 4
 Gedragsregels omgang social media  Aantal vragen: 3
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 2
 LOHC site / app  Aantal vragen: 1
 Opzeggen  Aantal vragen: 1
 Team app  Aantal vragen: 2
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Welkom op de FAQ pagina van LOHC. Hier plaatsen we alle veel voorkomende vragen. Indien je vraag er niet bij staat neem dan contact op via een van onderstaande e-mailadressen:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Privacyverklaring LOHC 

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Leidche en Oegstgeester Hockey Club, gevestigd te Oegstgeest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445653. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. de website van LOHC bezoekt;

 2. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

 3. lid wordt; reunist wordt;

 4. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

 5. via het contactformulier contact met ons opneemt;

 6. voorkeur voor betaling van contributies en andere verplichtingen doorgeeft;

 7. teamindelingen en volgen van (hockeytechnische) ontwikkeling;

 8. integriteitscontrole bij aanmelding als vrijwilliger en betaalde kracht.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam adres woonplaats gegevens;

 2. telefoonnummer;

 3. email adres algemeen, email facturering;

 4. geslacht, geboortedatum, overlijdensdatum;

 5. bankrekening, machtiging tot automatische incasso;

 6. inloggegevens (gebruikersnaam / lidnummer, wachtwoord);

 7. bondnummer, scheidsrechterskaart;

 8. op welke wijze u zich wilt inzetten als vrijwilliger;

 9. voorkeuren;

 10. opgehaalde shirt en maat;

 11. pasfoto lidkaart;

 12. (team)foto’s;

 13. (vrijwilligers)taken binnen de vereniging, vrijwilligersovereenkomst;

 14. beoordeling spelers dmv TIPS methodiek;

 15. gegevens vereist ten behouve van loonbetalingen en vrijwilligersvergoeding;

 16. verklaring omtrent gedrag.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. het lidmaatschap te effectueren;

 2. nieuwsbrieven te verzenden;

 3. contact met u op te nemen of te onderhouden;

 4. contributie en andere rekeningen te incasseren;

 5. reunistenbestand bij te houden;

 6. (team)foto’s die wij publiceren op onze website en social media;

 7. teamindelingen te maken.

2.INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met [email protected]voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door LOHC.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. via LISA ten behoeve van de ledenadministratie en uitwisseling gegevens aan de KNHB

 2. met Clubcollect ten behoeve van de inning van verschuldigde contributies en andere gelden

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.