Jeugd
 

Trainingsschema

Dit schema loopt van 4-1-2021 t/m 28-2-2021
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
14:00 - 15:00 Looptraining Trainingsgroep V6
15:45 - 16:30 Jongens F1 V3 - A
15:45 - 16:30 Jongens F2 V3 - A
15:45 - 16:30 Jongens F3 V3 - A
15:45 - 16:30 Meisjes F1 V3 - B
15:45 - 16:30 Meisjes F2 V3 - B
15:45 - 16:30 Meisjes F3 V3 - B
15:45 - 16:30 Meisjes F4 V3 - C
15:45 - 16:30 Meisjes F5 V3 - C
15:45 - 16:30 Meisjes F6 V3 - D
15:45 - 16:30 Meisjes F7 V3 - D
16:00 - 18:30 Cornergroep cth Trainingsgroep V1 - D
16:00 - 17:00 Jongens D03 Liam Ebbutt V1
16:00 - 17:00 Jongens D04 Daniël Blackman V5 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes D03 Emma Fakkel
Erik-Jan van Tol
V1
16:00 - 17:00 Meisjes D04 Lotte de Wever
Mirte Meijer
V5 - AB Om en Om
16:00 - 17:00 Meisjes D07 Bruno Sousa
Rosalie Rolloos
V6 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes D08 Bruno Sousa
Alice Cotellessa
V6 - AB
16:00 - 17:00 Meisjes D09 Iris Krijger V4 - AB
16:30 - 17:30 Jongens 6E01 V2 - AB
16:30 - 17:30 Jongens 6E02 V2 - AB
16:30 - 17:30 Jongens 6E03 V3 - A
16:30 - 17:30 Meisjes 6E01 V2 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 6E02 V2 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 6E03 V2 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 6E04 V3 - B
16:30 - 17:30 Meisjes 6E05 V3 - C
16:30 - 17:30 Meisjes 6E06 V3 - D
17:00 - 18:30 Jongens B02 Thomas Visser
Maurits Akkerman
V5 - CD
17:00 - 18:00 Jongens D02 Tom van Sterkenburg V1
17:00 - 18:30 Meisjes C01 Juliette Mudde
Martina Friso
V4 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes C02 Eva Knoester V4 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes C04 Mark van Spronsen
Bruno Sousa
V5 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes C05 Alice Cotellessa
Bruno Sousa
V6 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes C06 Alba Nieman
Bruno Sousa
V6 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes D02 Annelotte Mulder V1
17:30 - 18:30 Jongens 8E01 V2 - AB
17:30 - 18:30 Jongens 8E02 V2 - AB
17:30 - 18:30 Jongens 8E03 V2 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes 8E01 V2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes 8E02 V2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes 8E03 V2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes 8E04 V3 - A
17:30 - 18:30 Meisjes 8E05 V3 - B
17:30 - 18:30 Meisjes 8E06 V3 - C
17:30 - 18:30 Meisjes 8E07 V3 - D
18:00 - 19:00 Jongens D01 Bouwen Meeder
Jeroen de Bie Leuveling Tjeenk
V1
18:00 - 19:15 Meisjes A05 Jasmijn Knoester V6 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes B03 Bruno Sousa V5 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes D01 Annemoon Schilders V1
18:30 - 20:00 CTH Oefenwedstrijden Trainingsgroep V3
18:30 - 20:00 Jongens B04 Joep Kieboom V5 - CD
18:30 - 20:00 Jongens C02 David Janssen
Frans Laarhoven
V4 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A02 Norbert Nederlof V4 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes A03 Kiki Tesselaar V6 - CD
18:45 - 20:15 Jongens A02 Peter Kalfsterman V2 - CD
18:45 - 20:15 Jongens B01 Maurits Akkerman
Tim Bosma
V2 - AB
19:00 - 20:00 Jongens A03 Bruno Sousa V5 - AB
19:00 - 20:30 Jongens C01 Thomas Visser
Bob van Brussel
V1 - AB
19:00 - 20:30 Meisjes B01 Erik-Jan van Tol
Pien Nieboer
V1 - CD
19:15 - 20:30 Meisjes A04 Jasmijn Knoester V6 - AB
20:00 - 21:00 Cornergroep cth Trainingsgroep V0 Linestopping SST
20:30 - 21:45 Bedrijfshockey Trainingsgroep V4
20:30 - 21:45 Bedrijfshockey Trainingsgroep V3
20:30 - 21:45 Bedrijfshockey Trainingsgroep V5
20:30 - 21:45 Bedrijfshockey Trainingsgroep V6
20:30 - 22:01 Trim MAATJES V2 - CD
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:45 - 16:45 Keeperstraining Salman Trainingsgroep V2 - A Dames1 keepsters
16:00 - 17:00 Jongens D06 Tijmen Schepers
Bruno Sousa
V4 - CD
16:30 - 17:30 Jongens D05 Beer Scholte
Bruno Sousa
V4 - AB
16:30 - 18:00 Meisjes C01 Juliette Mudde
Martina Friso
V1 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes D05 Martin van Batenburg V3 - AB
17:00 - 18:30 Jongens B02 Bruno Sousa V2 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes B07 Alba Nieman V6 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes B08 Alice Cotellessa V5 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes B09 Charlotte van der Zwan V6 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes C02 Eva Knoester V2 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes C03 Erik-Jan van Tol V4 - CD
17:30 - 18:30 Jongens B03 Joris Rittershaus V5 - AB
17:30 - 18:30 Jongens C04 Beer Scholte V4 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C07 Pip Mekenkamp V3 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C09 Inske Vinkesteijn V3 - CD
18:15 - 20:00 Leiden Dames 01 V1
18:30 - 20:00 Jongens B05 Pip Mekenkamp V3 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A01 Norbert Nederlof V2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A06 Joris Rittershaus V5 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes A07 V5 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes B02 Erik-Jan van Tol
Mart Van Geel
V2 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes B04 Daniël Blackman V4 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes B05 Josephine Klein V6 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes B06 Charlotte van der Zwan V6 - CD
18:45 - 20:15 Meisjes A08 Wietske Huizing V4 - AB
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
14:30 - 15:30 Jongens F1 V1 - AB
14:30 - 15:30 Jongens F2 V1 - AB
14:30 - 15:30 Jongens F3 V1 - AB
14:30 - 15:30 Meisjes F1 V1 - CD
14:30 - 15:30 Meisjes F2 V1 - CD
14:30 - 15:30 Meisjes F3 V1 - CD
14:30 - 15:30 Meisjes F4 V2
14:30 - 15:30 Meisjes F5 V2
14:30 - 15:30 Meisjes F6 V2
14:30 - 15:30 Meisjes F7 V2
15:30 - 16:30 Jongens 6E01 V1 - AB
15:30 - 16:30 Jongens 6E02 V1 - AB
15:30 - 16:30 Jongens 6E03 V2 - A
15:30 - 16:30 Meisjes 6E01 V1 - CD
15:30 - 16:30 Meisjes 6E02 V1 - CD
15:30 - 16:30 Meisjes 6E03 V1 - CD
15:30 - 16:30 Meisjes 6E04
V2 - CD
15:30 - 16:30 Meisjes 6E05 V2 - CD
15:30 - 16:30 Meisjes 6E06 V2 - CD
16:00 - 17:30 Jongens D01 Bouwen Meeder
Iwan Doyer
Jeroen de Bie Leuveling Tjeenk
V4 - AB
16:00 - 17:30 Jongens D02 Lotte Jansen
Tom van Sterkenburg
V3 - AB
16:00 - 17:30 Jongens D03 Liam Ebbutt
Tom Ebbutt
V3 - CD
16:00 - 17:30 Meisjes D01 Floor van Sterkenburg
Yizenne Boom
V5 - AB
16:00 - 17:30 Meisjes D02 Annelotte Mulder
Myrthe Mulder
V6 - CD
16:00 - 17:30 Meisjes D03 Emma Fakkel
Evi van Velzen
V6 - AB
16:30 - 17:30 Jongens 8E01 V1 - AB
16:30 - 17:30 Jongens 8E02 V1 - AB
16:30 - 17:30 Jongens 8E03 V1 - AB
16:30 - 18:00 Jongens C02 David Janssen
Frans Laarhoven
V4 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 8E01 V1 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 8E02 V1 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 8E03 V1 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 8E04 V2
16:30 - 17:30 Meisjes 8E05 V2
16:30 - 17:30 Meisjes 8E06 V2
16:30 - 17:30 Meisjes 8E07 V2
16:30 - 17:30 Meisjes D06 Bruno Sousa
Alice Cotellessa
V5 - CD
17:30 - 18:30 Jongens C05 Alexandra Nagel V5
17:30 - 18:30 Jongens C06 Iris Krijger V5
17:30 - 19:00 Meisjes A02 Bruno Sousa V4 - AB
17:30 - 19:00 Meisjes B01 Wouter Tazelaar V6 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C08 Maud Schepers V3 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C10 Maggiorine de Muralt V3 - AB
18:00 - 19:30 Jongens A01 Peter Kalfsterman V1 - AB
18:00 - 19:30 Jongens B01 Maurits Akkerman
Tim Bosma
V1 - CD
18:00 - 19:30 Meisjes A01 Lisa van der Geest
Norbert Nederlof
V2 - AB
18:15 - 19:45 Jongens C01 Bob van Brussel V2 - CD
18:30 - 20:00 Jongens A02 Bruno Sousa V4 - CD
18:30 - 20:00 Jongens A04 Joris Rittershaus V3 - AB
18:30 - 20:00 Jongens C03 Jan Zonnenberg V6 - AB
18:45 - 19:45 Leiden DJ3 David Janssen V5 - CD
19:00 - 20:00 Leiden DJ13 Erik-Jan van Tol V5 - AB
20:00 - 21:30 Keepers Senioren Trainingsgroep V0
20:00 - 21:30 Leiden Heren 01 V1
20:15 - 21:15 Leiden Dames C V6 - AB
20:15 - 21:15 Leiden DJ9 Joris Rittershaus V5 - CD
20:15 - 21:15 Leiden Heren 03 V6 - CD
20:15 - 21:15 Leiden Heren 08 Quintus Ynse Keilholz
Raoul Niesten
V4 - CD
20:15 - 21:15 Leiden Heren 10 V3 - CD
20:15 - 21:15 Leiden Heren VETA V2 - AB
20:15 - 21:15 Leiden Heren VETB V2 - CD
20:15 - 21:15 Leiden Heren VETC V4 - AB
21:15 - 22:15 Leiden Dames 10 Quintus Raoul Niesten V4 - AB
21:15 - 22:15 Leiden Dames 11 V6 - AB
21:15 - 22:15 Trim WAT V5
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:30 Jongens D02 Lotte Jansen
Tom van Sterkenburg
V1 - AB
16:00 - 17:30 Jongens D03 Liam Ebbutt
Tom Ebbutt
V1 - CD
16:00 - 17:30 Meisjes D01 Annemoon Schilders
Floor van Sterkenburg
V2 - AB
16:30 - 18:00 Meisjes C03 Bruno Sousa V4 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes B01 Erik-Jan van Tol
Pien Nieboer
V2 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes B07 Cato van Es
Jasmijn Knoester
V5
17:00 - 18:00 Meisjes B08 V5
17:00 - 18:00 Meisjes B09 V5
17:30 - 19:00 Jongens B01 Maurits Akkerman
Tim Bosma
V1 - AB
17:30 - 19:00 Meisjes C01 Juliette Mudde
Martina Friso
V1 - CD
17:30 - 19:00 Meisjes D02 Annelotte Mulder
Myrthe Mulder
V6 - CD
17:30 - 19:00 Meisjes D03 Emma Fakkel
Evi van Velzen
V6 - AB
18:00 - 19:30 CTH Oefenwedstrijden Trainingsgroep V3 oefenwedstrijden jeugd
18:00 - 19:00 Jongens B03 Eelco van Es V4 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes B03 Bruno Sousa V4 - CD
18:00 - 19:00 Meisjes B04 Lotte de Wever
Jasmijn Knoester
V5
18:00 - 19:00 Meisjes B05 V5
18:00 - 19:00 Meisjes B06 V5
18:00 - 19:30 Meisjes C02 Jacomijn Melis V2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes B02 Erik-Jan van Tol V2 - CD
19:00 - 20:00 Jongens A03 Eelco van Es V4 - AB
19:00 - 21:00 Leiden Dames 01 V1
19:00 - 20:00 Meisjes A04 Tijmen Simon
Freek van Es
V5
19:00 - 20:00 Meisjes A05 Tijmen Simon
Freek van Es
V5
19:00 - 20:00 Meisjes A06 Alexander van den Berg
Gijs Valentijn
V6
19:00 - 20:00 Meisjes A07 Alexander van den Berg
Gijs Valentijn
V6
19:00 - 20:00 Meisjes A08 Alexander van den Berg
Gijs Valentijn
V6
20:00 - 21:15 Leiden Dames 03 Bas Pinkster V2 - AB
20:15 - 21:15 Leiden Dames 04 V4 - AB
20:15 - 21:15 Leiden Dames 05 Roderik van Rossem V5 - CD
20:15 - 21:15 Leiden Dames B Koen Broekhuizen
Merlijn van den Born
Thijmen Brouwer
V3 - AB Tijmen Brouwer
20:15 - 21:15 Leiden/Leidse Studs DJ2 Erik-Jan van Tol V2 - CD
21:00 - 22:15 Leiden/Leidse Studs Dames 02 Maarten Kramer V1 - AB
21:30 - 22:30 Leiden Heren 05 Jeroen Krijt V4 - AB
21:30 - 22:30 Leiden Heren 09 V5 - CD
21:30 - 22:30 Leiden/Leidse Studs DJ1 V3 - AB 2e, extra training
21:30 - 22:30 Leiden/Leidse Studs DJ11 V5 - AB
21:30 - 22:30 Leiden/Leidse Studs DJ4 Erik-Jan van Tol V2 - CD
21:30 - 22:30 Leiden/Leidse Studs DJ5 Erik-Jan van Tol V2 - CD
21:30 - 22:30 Leiden/Leidse Studs HJ5 V6 - AB
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 19:00 Keeperstraining Trainingsgroep V2 - A
16:00 - 17:00 Keeperstraining 6 tallen jongens & meisjes Trainingsgroep V2 - B
16:00 - 19:00 Keeperstraining vaste keepers ABCD Breedte Trainingsgroep V2 - D
16:00 - 17:00 Keeperstrainingen 8 tallen jongens & meisjes Trainingsgroep V2 - C
16:00 - 18:00 Keeperstrainingen 8 tallen jongens & meisjes Trainingsgroep V0
16:00 - 17:00 Trainingsgroep JD/MD Trainingsgroep V5 Carrousel Game field
16:00 - 17:30 Jongens D01 Bouwen Meeder
Iwan Doyer
Jeroen de Bie Leuveling Tjeenk
V1 - AB
16:00 - 17:00 Meisjes D04 V4 Oefening field Trainers: Tijmen Simon Lotte de Wever Helen van Roy Daniel Blackman Zazi Pynemburg Field Coordinator: Tijmen Simon
16:00 - 17:00 Meisjes D05 V4 Oefening field Trainers: Tijmen Simon Lotte de Wever Helen van Roy Daniel Blackman Zazi Pynemburg Field Coordinator: Tijmen Simon
16:00 - 17:00 Meisjes D06 V4 Oefening field Trainers: Tijmen Simon Lotte de Wever Helen van Roy Daniel Blackman Zazi Pynemburg Field Coordinator: Tijmen Simon
16:00 - 17:00 Meisjes D07 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Maud Scherpers Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
16:00 - 17:00 Meisjes D08 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Maud Scherpers Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
16:00 - 17:00 Meisjes D09 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Maud Scherpers Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
16:30 - 18:00 Jongens C03 Jan Zonnenberg
Peter Kalfsterman
V3 - CD
17:00 - 18:00 V5 Carrousel Game field
17:00 - 18:00 Jongens C04 V4 Oefening veld Trainers: Tijmen Simon Lotte de Wever Helen van Roy Daniel Blackman Alice Cotellessa Field Coordinator: Tijmen Simon
17:00 - 18:00 Jongens C05 V4 Oefening veld Trainers: Tijmen Simon Lotte de Wever Helen van Roy Daniel Blackman Alice Cotellessa Field Coordinator: Tijmen Simon
17:00 - 18:00 Jongens C06 V4 Oefening veld Trainers: Tijmen Simon Lotte de Wever Helen van Roy Daniel Blackman Alice Cotellessa Field Coordinator: Tijmen Simon
17:00 - 18:00 Jongens D04 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Maud Scherpers Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Josephine Klein Field Coordinator: Pip Mekenkamp
17:00 - 18:00 Jongens D05 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Maud Scherpers Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Josephine Klein Field Coordinator: Pip Mekenkamp
17:00 - 18:00 Jongens D06 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Maud Scherpers Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Josephine Klein Field Coordinator: Pip Mekenkamp
17:30 - 19:00 Jongens A01 V1 - CD
17:30 - 19:00 Jongens B02 Iwan Doyer
Piet hein Admiraal
V3 - AB oefenwedstrijd tegen JA3 !
17:30 - 19:00 Meisjes A01 Lisa van der Geest
Norbert Nederlof
V1 - AB
18:00 - 19:00 V5 Carrousel game field
18:00 - 19:00 Meisjes C04 V4 Oefening Veld: Trainers: Tijmen Simon Alba Nieman Helen van Roy Daniel Blackman Joris Rittershaus Field Coordinator: Tijmen Simon
18:00 - 19:00 Meisjes C05 V4 Oefening Veld: Trainers: Tijmen Simon Alba Nieman Helen van Roy Daniel Blackman Joris Rittershaus Field Coordinator: Tijmen Simon
18:00 - 19:00 Meisjes C06 V4 Oefening Veld: Trainers: Tijmen Simon Alba Nieman Helen van Roy Daniel Blackman Joris Rittershaus Field Coordinator: Tijmen Simon
18:00 - 19:00 Meisjes C07 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Josephine Klein Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
18:00 - 19:00 Meisjes C08 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Josephine Klein Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
18:00 - 19:00 Meisjes C09 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Josephine Klein Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
18:00 - 19:00 Meisjes C10 V6 Oefening field Trainers: Pip Mekenkamp Josephine Klein Mirte Meijer Willemijn Stakenburg Field Coordinator: Pip Mekenkamp
19:00 - 20:00 Jongens A04 Alexander van den Berg
Joris Rittershaus
V6 - BC Instuif
19:00 - 20:00 Jongens B04 Alexander van den Berg
Bruno Sousa
V6 - BC Instuif
19:00 - 20:00 Jongens B05 Bruno Sousa
Alexander van den Berg
V6 - BC Instuif
19:00 - 20:30 Jongens C01 V2 - AB
19:00 - 20:30 Jongens C02 David Janssen
Frans Laarhoven
V3 - CD
19:00 - 20:30 Leiden Dames 01 V4
19:00 - 20:30 Leiden Dames 01 V1
19:00 - 20:30 Leiden Heren 01 V1
19:00 - 20:30 Leiden Heren 01 V4
19:00 - 20:00 Meisjes A03 Bruno Sousa V5
20:30 - 22:00 Leiden Heren 02 V1 - AB
21:00 - 22:30 Trim VRAT V4