header foto

Welkom op LOHC

 
Bestuur

Oproep algemene ledenvergadering 15 december 2021

Nieuws afbeelding 30-11-2021

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 15 december 2021.
De agenda met toelichting en overige stukken, waaronder de financiële stukken, vindt u op het gesloten deel van de website onder Club - Documenten - ALV 2021 december 15.

Tijdens de vergadering zullen de diverse bestuursleden verslag uitbrengen van de gebeurtenissen tijdens het afgelopen seizoen en de eerste helft van dit seizoen. Ook het financiële verslag 2020/2021 staat op agenda. Voorafgaand aan de ALV is er op 13 december 2021 van 20.00 tot 21.00 uur een financieel vragenuur. Voorzitter, penningmeester en financiële commissie zijn dan beschikbaar in het clubhuis om uw financiële vragen over de jaarrekening te beantwoorden. Het financiële vragenuurtje is bestemd voor iedereen die verhelderende vragen wil stellen of uitleg wil krijgen over de financiële stukken. Beleidsmatige vragen en inhoudelijke vragen kunnen tijdens de ALV worden gesteld.
Natuurlijk kunt u bestuursleden ook altijd persoonlijk benaderen met de vragen die u heeft!

Graag aanmelden voor het financiële vragenuur via een e-mail aan [email protected].

Gelet op de Coronamaatregelen zal de ALV op 15 december 2021 via zoom plaatsvinden. Indien u wilt deelnemen, kunt u een e-mail sturen aan [email protected],met daarbij een opgave of u zelf lid bent en/of u namens uw kinderen deelneemt aan de vergadering. Is dat laatste het geval, dan ook graag vermelden hoeveel kinderen u vertegenwoordigt. De link van de vergadering zal u tijdig worden toegestuurd.

 

Mocht u nu al weten welke vraag u tijdens de ALV wil stellen, dan mag u die ook alvast mailen.

 

Het bestuur

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Barexploitatie

Hockeyschool

Junioren

Senioren

Agenda

Nog geen agenda punten.