header foto

Welkom op LOHC

 

Vertrouwenspersoon LOHC

LOHC wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen veilig en met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen LOHC willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig is en blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van LOHC?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, of problemen c.q. suggesties hebt die je niet kan/wil bespreken met een commissielid en/of bestuurslid, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt, kunnen gaan over:
  • pesten en gepest worden
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag
  • de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van LOHC op de juiste plaats is

Hoe vertrouwelijk is het werk van de vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven en b. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het LOHC Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
In principe behandelt de vertrouwenspersoon incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen LOHC-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen LOHC-verband en de betrokkene(n). 

Bij zaken die geen raakvlakken hebben met LOHC, kan de vertrouwenspersoon niet helpen. Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten LOHC.

Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?
Het bestuur van LOHC heeft Ingrid van Mierlo-Groot en Paul Wefers Bettink als LOHC-vertrouwenspersoon aangesteld. De Vertrouwenspersonen vind je via deze link naar de LOHC Organisatie pagina 'Wie is Wie'.  De commissie bereik je via [email protected]l of telefonisch via of 06-14323336 (Ingrid) of 06-10972432 (Paul).

Als sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. 
Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen naar [email protected].
 

Hockeyschool

Junioren

Senioren