Clubinfo
 

Tuchtcommissie

Het is mogelijk om binnen LOHC een tuchtrechtelijke procedure aanhangig te maken, zeker in het licht van de omstandigheid dater in de maatschappij sprake lijkt te zijn van verminderd respect voor elkaar, voor elkaars eigendommen en de gedragsregels die nodig zijn om met elkaar op prettige wijze sport te bedrijven. De kernwaarden van LOHC, de Rulz for Fun & de Huisregels vormen de gedragscode waarnaar in het Reglement Tuchtcommissie wordt verwezen.Hoe een procedure aanhangig gemaakt kan worden en wat de verdere gang van zaken is, kan je lezen in het Reglement Tuchtcommissie (inloggen vereist, zichtbaar bij de documenten, reglementen).


De Tuchtcommissie is samengesteld uit onafhankelijke personen om te waarborgen dat zowel juridische- als hockeytechnische- en spelregelexpertise aanwezig is. De leden vind je op de LOHC Organisatie pagina. De Tuchtrecht correspondent bereik je hier: secretaris van LOHC