header foto

Welkom op LOHC

 

Materiaalcommissie

Materiaalcommissie
De keepers- en trainingsmaterialen worden uitgegeven door de materiaalcommissie. Ook de uitgifte van lockers en sloten wordt geregeld door de materiaalcommissie. De leden van de commissie vind je op de LOHC Organisatie pagina. De materiaalcommissie bereik je via [email protected]
 
Keepersmaterialen
Ieder team krijgt van LOHC een complete set keeperspullen met tas en 2 cornermaskers in bruikleen. Alles wordt aan het eind van het seizoen weer schoon ingeleverd. Voor de ontvangst van deze materialen moet ook getekend worden door iemand van 18 jaar of ouder. Dit betekent, dat bij jeugdteams de coach of een ouder van de keeper moet tekenen voor ontvangst van het materiaal, ook als het een vaste keeper betreft. Als  gedurende het seizoen iets mis is met het materiaal, mail dit dan zo snel mogelijk naar [email protected]. Zo spoedig mogelijk wordt dan contact opgenomen om een afspraak te maken. 
 
Wacht bij kapotte materialen niet te lang met contact opnemen. Het gebruik van defect materiaal is voor keeper en spelers gevaarlijk! Probeer het materiaal niet zelf te repareren. De ervaring heeft geleerd dat materialen in de meeste gevallen verkeerd worden gerepareerd en vervolgens door onkundigheid volledig onbruikbaar worden. Het is zeker niet uitgesloten dat dit tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden, zoals bijvoorbeeld bij een verkeerd gerepareerde helm het geval kan zijn. Iets defect, neem direct contact op!
 
Lockers
Heb je een locker nodig? Neem contact op met de materiaalcommissie via [email protected]. De lockers worden uitgegeven met een cijferslot. Bij verlies van het slot wordt de vervangingswaarde van het slot in rekening gebracht. De materiaalcommissie bewaart gegevens van lockers en combinaties op een veilige plek. Gegevens over slotcodes worden dan ook niet gedeeld. Houdt de combinatie van het slot strikt geheim: je bent bij verlies of diefstal zelf verantwoordelijk voor vergoeding van de vervangingswaarde van uitgegeven materialen en het slot. Wil je een nieuwe code? Neem dan contact op via [email protected].
 
Het is niet toegestaan om lockers onderhands door te gegeven of dat uitgegeven sloten worden vervangen door eigen sloten. Eigen sloten worden te allen tijde verwijderd na een kennisgeving aan betreffende verantwoordelijke. Ogenschijnlijk lege lockers mogen niet zonder tussenkomst van de materiaalcommissie in gebruik worden genomen. Wordt er ondanks juist gebruik van het slot ingebroken in de locker? Meld dit meteen bij de materiaalcommissie via [email protected].
 
Vermissing, vernieling, diefstal
Het materiaal is in bruikleen van de club en daarmee is de ondertekenaar verantwoordelijk voor eventueel verlies, vernieling en/of diefstal. De vervangingswaarde van het verloren materiaal zal bij de verantwoordelijke ondertekenaar in rekening worden gebracht door de penningmeester via de afgegeven automatische incasso of contante betaling. U moet zich realiseren dat de kosten van een compleet nieuwe keepers-set al gauw kunnen oplopen tot een bedrag van ± EURO 2.000,00.
 
LET OP: ook als het materiaal door een derde wordt verloren of kapot gaat, blijft de ondertekenaar van het uitgereikte materiaal te allen tijde  verantwoordelijk en wordt vanuit die hoedanigheid door de club aangesproken. 
 
Retourneren materialen aan het eind van het seizoen
Aan het eind van het seizoen moet al het materiaal weer worden ingeleverd,  zodat de materiaalcommissie de staat van het materiaal kan controleren, tijdig de nodige reparaties kan uitvoeren en indien nodig nieuw materiaal kan bestellen vóór aanvang van het nieuwe seizoen. Keepers, coaches en managers worden via mail en de website op de hoogte gebracht wanneer het materiaal moet worden ingeleverd.
 
LET OP: ook als het materiaal door de ondertekenaar aan een derde is overgedragen, blijft de ondertekenaar verantwoordelijk voor het volledig en in goede staat terugbrengen als ook financieel drager van de hieraan hard gekoppelde verantwoordelijkheid.

 

Hockeyschool

Junioren

Senioren