Clubinfo
 

Materiaalcommissie

Materiaalcommissie

De keepers- en trainingsmaterialen worden uitgegeven door de materiaalcommissie. Ook de uitgifte van lockers en sloten wordt geregeld door de materiaalcommissie. De leden van de commissie vind je op de LOHC Organisatie pagina. Anneke Hulshof is bovendien verantwoordelijk voor de trainingsmiddelen. De commissie bereik je via deze email link. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockeyondersteuning.

Geregeld is de materiaalcommissie aanwezig op de club. Dit wordt op de site en in de app gecommuniceerd. In principe is de commissie in de eerste week van de maand aanwezig. Er moet dan via een bericht op de App en website bekend gemaakt welke dag en hoe laat wij er zijn.

Keepersmaterialen

Ieder team krijgt van hen een complete set keeperspullen met tas. Belangrijk is dat al het materiaal in bruikleen wordt gegeven. Alles wordt aan het eind van het seizoen weer ingeleverd.

In de keeperstassen worden 2 cornermaskers meegegeven. Hier hoeft geen borg voor betaald te worden, wel moeten er aan het eind van het seizoen wederom 2 maskers in zitten! Bij verlies moet het team zorgen voor vervanging in overleg met de materiaalcommissie.

Voor de ontvangst van deze materialen moet dan ook getekend worden door iemand van 18 jaar of ouder. Dat betekent dat bij jeugdteams de coach of een ouder van de keeper moet tekenen voor ontvangst van het keepermateriaal, ook al betreft het een vaste keeper.

Indien er gedurende het seizoen iets mis is met het materiaal, mail dit dan zo snel mogelijk via dezeemail link. Er wordt dan een afspraak gemaakt. Mail vooral niet op vrijdagavond voor de wedstrijd met de mededeling dat er spullen stuk zijn.

Wacht bij kapotte materialen niet te lang met contact opnemen; niet alleen omdat het voor keeper en spelers gevaarlijk kan zijn, maar ook omdat het materiaal bij tijdig terugbrengen vaak nog wel te repareren is of nog terug kan naar de fabrikant in verband met de garantie. Ga niet zelf knutselen. De ervaring heeft ons geleerd dat materialen in de meeste gevallen verkeerd worden gerepareerd en vervolgens zelfs door onkundigheid volledig onbruikbaar worden. Het is zeker niet uitgesloten dat dit tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden, zoals bij een verkeerd gerepareerde helm het geval kan zijn.

Lockers

Heb je een locker nodig? Neem alsjeblieft contact op met de materiaalcommissie via deze email link en zij zullen aangeven of er nog lockers beschikbaar zijn of zullen komen. Voor LOHC combinatie sloten geldt dat een borg van € 25 contant wordt geïnd. Bij verlies wordt overigens de vervangingswaarde in rekening gebracht. De materiaalcommissie houdt gegevens bij over lockers en combinaties op een veilige plek bij. Gegevens over slot codes worden niet gedeeld.

·Houd de combinatie van het slot strikt geheim: je bent bij verlies zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van vervangingswaarde van uitgegeven materialen en het slot

·Wil je een nieuwe code? Neem contact op via dezeemail link

·Verdraai alle 4 cijfersvan de combinatiesloten na het openen en bij het op slot doen

·Laat de locker of het slot nooit openachter

·Het is niet toegestaandat lockers onderhands worden doorgegeven of dat uitgegeven sloten worden vervangen door eigen sloten. Eigenmachtig aangebrachte sloten worden verwijderd na oproep.

·Ogenschijnlijk lege lockers mogen niet zonder tussenkomst van de materiaalcommissie in bezit worden genomen met eigen sloten.

·Wordt er ondanks het juist gebruik van het slot ingebroken in de locker? Meld dit meteen bij de materiaalcommissie.

Heb je een locker en heb je die niet (meer) nodig? Neem alsjeblieft contact op via dezeemail link. Er zit € 25,00 borg op het combinatie slot. Bij inlevering van het slot krijg je die terug.

Vermissing, verlies

Het materiaal is in bruikleen van de club en daarmee is de ondertekenaar verantwoordelijk voor eventueel verlies en/of vernieling.

De vervangingswaardevan het verloren materiaal zal bij de verantwoordelijke ondertekenaar in rekening worden gebracht door de penningmeester via de afgegevenautomatische incasso of contante betaling.

LET OP: ook als het materiaal door een derde wordt verloren, blijft de ondertekenaar hier de door de club aangesproken persoon en de verantwoordelijke. De ondertekenaar moet de discussie over wie er uiteindelijk moet betalen zelf met deze derde voeren en niet met de materiaalcommissie. Is er bewijs van diefstal, dan ligt de verplichting om aangifte te doen bij de ondertekenaar.


Retourneren materialen aan het eind van het seizoen

Aan het eind van het seizoen moet al het materiaal in principe weer ingeleverd worden zodat de commissie de staat van het materiaal kan controleren, tijdig de nodige reparaties kan uitvoeren en weet wat er nieuw besteld moet worden.

Hiertoe verschijnt een oproep op de website met de tijden waarop ingeleverd kan worden. De coördinatoren zullen deze omroep doormailen naar de verschillende managers en coaches, maar houd zelf de website ook in de gaten. Om een te hoge werkdruk te voorkomen voor de materiaalcommissie moet van de aangegeven tijden gebruik gemaakt worden voor het inleveren.

LET OP: ook als het materiaal door de ondertekenaar aan een derde is overgedragen, blijft de ondertekenaar verantwoordelijk voor het terugbrengen.

Materiaalbeleid LOHC

De materiaalcommissie heeft als een van haar taken het uitdelen van keepersmaterialen voor alle teams en vaste keepers van LOHC. De materiaalcommissie zorgt er namens LOHC voor dat elk team en/of elke keeper de juiste materialen heeft. Dit doen wij door te zorgen dat wij uitsluitend de hoogst mogelijke kwaliteit materialen in ons bezit hebben. Deze materialen zijn bij de producent aan verschillende veiligheidseisen onderworpen. Elk jaar worden de materialen door ons gecontroleerd, waar nodig voeren wij reparaties uit, of sturen wij de materialen ter reparatie terug naar de leverancier.

Wij proberen voor elke keeper het geschikte materiaal uit te kiezen en zoveel mogelijk te voorzien in de wensen van de individuele keeper. Mits dit binnen ons beleid past.

Wij hebben een standaardbeleid voor de uitgifte van spullen, deze is:

Obo Ogo

F + E

 

Obo Yahoo

D + C

 

Obo Cloud

B + A , senioren

C1, C2 (indien nodig)

Obo Robo

Senioren vaste keepers

A1, B1(indien nodig)

Obo Robo LOHC (rood/wit)

Heren 1,2
Dames 1,2
Vet. A
A1

 

Wij werken veelal met OBO maar hebben ook spullen zoals van TKopgenomen in ons assortiment.

Er kunnen natuurlijk altijd persoonlijke gevallen zijn waarin we kunnen afwijken van bovengenoemd beleid. Dat wordt in onderling overleg gedaan tussen de desbetreffende keeper en de materiaalcommissie.

U krijgt van LOHC een complete keepersset in bruikleen, het enige wat zelf aangeschaft moet worden is een overbroek, indien nodig zaalhoezen.

U moet zich realiseren dat de kosten van een compleet nieuwe keepersset al gauw kunnen oplopen tot een bedrag van ± EURO 2.000,00. Indien er keepersspullen zoek zijn, dient u dat te melden bij de materiaalcommissie, vervolgens dient u de zoek geraakte spullen te vergoeden.

Probeer mee te denken en meld eventuele problemen tijdig!