Clubinfo
 

Lidmaatschap opzeggen

De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 15 mei van het lopende seizoen bij de Ledenadministratie (email) te geschieden. 

Opzegging na voornoemde datum zal - ingevolge de statuten - leiden tot automatische verlenging van het lidmaatschap met de daarbij behorende contributieverplichting.

Let op - uitzonderingen op bovenstaande opzegdatum zijn:
  • Trimmers moeten voor 1 september van het lopende seizoen opzeggen, in ieder geval ook bij de ledenadministratie.
  • Eindexamenkandidaten moeten tot uiterlijk 2 weken na hun eindexamenuitslag opzeggen. Eindexamenkandidaten die gezakt zijn en zich tot 1 week na de uitslag weer (kostenloos) aanmelden worden alsnog meegenomen in de team indeling.
Graag de volgende gegevens vermelden:
   
Naam: 
Voornaam: 
Straat:  
Postcode en woonplaats: 
Elftal: