Clubinfo
 

Contributies

Algemene informatie betreffende inschrijfgeld en contributies LOHC seizoen 2020-2021

De contributies worden jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

 

 

Veldcontributies

 

Categorieën

Bedrag (€)

Senioren (leeftijd 25 en ouder op 1 oktober van seizoen)

445

Senioren (leeftijd 18 t/m 24 op 1 oktober van seizoen)

370

Junioren A t/m D (leeftijd 10 t/m 17 op 1 oktober van seizoen)

425

Junioren E (leeftijd 8 of 9 op 1 oktober van seizoen)

415

Junioren F (leeftijd 7 jaar op 1 oktober van seizoen)

315

Funhockey (leeftijd 5 of 6 op 1 oktober van seizoen)***

250

Kicks n Sticks (leeftijd 2,3,4 jaar) 


    250

Trimmers in het weekend en avond

280

Trimmers door de week en niet-avond

240

G-hockeyers 

100

Training leden (maximaal 1 seizoen)

245

Niet-spelende leden/donateurs

100

 


Inschrijfgeld (niet voor studenten, G-hockey, trimmers en oud-leden)

115 

Gezinsmaximum (exclusief toeslagen en zaalhockey)

1.350 

 

 

Toeslag selectieteams A1, B1 en C1** 

150

Toeslag selectieteams C2, D1 en D2**

105

Toeslag (schaduw) selectieteams A2, B2 en C3, D3**

50

 

*   de contributie wordt verhoogd met een toeslag per factuur als vòòr 1 oktober van het lopende seizoen geen machtiging voor automatisch incasso van de contributie is afgegeven

** deze toeslagen vallen niet onder het gezinsmaximum

*** Funhockey: Leeftijd 5 heet Funkey, leeftijd 6 heet Benjamin

 

 

Zaalhockeycontributies

 

Categorieën

Bedrag (€)

Senioren per team*

395


 

Junioren Tophockey

105

Junioren  ABCD en Hockeyschool

70


 

 

* de respectievelijke aanvoerders worden gefactureerd


Inschrijfgeld
Een nieuw lid (met uitzondering van studenten, trimmers, G-hockey en oud-leden) betaalt EUR 115 inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt na ontvangst van het getekende inschrijfformulier via automatische incasso geïnd. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld komt het aspirant-lid op de wachtlijst van LOHC te staan. Studenten dienen een kopie van hun studentenpas mee te sturen.
 
Let op: bij inschrijving duidelijk vermelden als het om één van bovenstaande uitzonderingen gaat.

Contributiecategorie
De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober, zoals vermeld of het inschrijfformulier.

Inning contributies
Leden zijn verplicht een machtiging voor automatische incasso af te geven. Klik hier voor het inschrijf- en machtigingsformulier.

Het bedrag van de veldhockeycontributie zal ineens (september), voorafgaand door een factuur, door Clubcollect namens LOHC worden geïncasseerd. Leden kunnen ook kiezen in Clubcollect om in drie maandelijkse termijnen te betalen, hetgeen 1 euro per termijn extra kost. Hetzelfde geldt voor de contributie van de Funkeys.

In Clubcollect kan via Ideal worden betaald (ineens), of via incasso (datum van incasso is zelf in te stellen). Indien in drie termijnen wordt betaald is alleen incasso mogelijk.

Leden dienen ten tijde van ontvangst van de factuur in Clubcollect hun betaalkeuze maken. Indien geen (tijdige) keuze is gemaakt kan Clubcollect proberen het bedrag ineens te incasseren.

Het bedrag van de zaalhockeycontributie zal in februari van het lopende seizoen in 1 termijn worden geïncasseerd. Leden kunnen in ClubCollect ook kiezen om in twee termijnen worden betaald hetgeen een euro per termijn extra kost.
 
Korting op contributie
  • In geval van stage in het buitenland bestaat, bij schriftelijke aanvraag, de mogelijkheid om maximaal 50% korting te ontvangen op het bedrag van de veldhockeycontributie. De aanvraag dient vòòr 1 juli (stageperiode in de 1e helft van het seizoen) of vòòr 1 december (stageperiode in de 2e helft van het seizoen) ingediend te worden bij de contributiemanager. 
  • In geval van langdurige blessures tijdens het veldhockeyseizoen bestaat, bij schriftelijke melding, de mogelijkheid om maximaal 50% korting te ontvangen op het bedrag van de veldhockeycontributie. De melding van een langdurige blessure dient vòòr 1 september of vòòr 1 januari van het lopende seizoen bij de contributiemanager plaats te vinden. Betreft het de zaalhockeyperiode, dan dient een reeds bekende blessure vòòr 1 november van het lopende seizoen aangemeld te zijn. 
In beide gevallen zal de penningmeester de toekenning en de hoogte van de korting individueel beoordelen.
  
Tussentijdse aanmeldingen
Bij aanmelding en plaatsing na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid volledig inschrijfgeld (met uitzondering van studenten, mits collegekaart opgestuurd, G-hockeyers, trimmers en oud-leden) plus de halve contributie;

Trainingslidmaatschap
Het trainingslidmaatschap is slechts één seizoen mogelijk en dan alleen in de senioren categorie. Een trainingslid moet gekoppeld zijn aan een team en mag geen competitiewedstrijden spelen. Na een seizoen training lid dient men spelend lid te worden of zich als lid af te melden. Bij de junioren is het alleen mogelijk om trainingslid te worden op uitnodiging van het bestuur.

Zaalhockeycontributie
Leden die niet deelnemen aan zaalhockey terwijl het team zich voor de zaalhockey competitie heeft ingeschreven, dienen zich naast het afmelden bij de coach, ook per email af te melden bij de contributiemanager voor 1 November.

Wijziging contactgegevens
De leden zijn verplicht elke wijziging van adres, algemene email, factuur/ouder email, telefoonnummer, IBAN-nummer en/of tenaamstelling onmiddellijk schriftelijk aan de ledenadministratie op te geven.

Contact
Ledenadministratie: [email protected]
Contributiemanager: [email protected]
Penningmeester: [email protected]