Jeugd
 

Hockeyschool

Welkom bij de Hockeyschool van LOHC. De Hockeyschool verzorgt de opleiding van de Jongste Jeugd op LOHC. Dit zijn de kinderen van 5 tot en met 9 jaar.

 

LOHC kent de volgende leeftijdscategorieën:

 

5 jaar Funkey(Verzamelnaam Funhockey)

6 jaar Benjamin(Verzamelnaam Funhockey)

7 jaar F-categorie

8 jaar E-categorie eerste jaar

9 jaar E-categorie tweede jaar

 

Voor alle categorieën is de leeftijd op 1 oktober bepalend. Hier wordt niet van afgeweken, behalve in de Funhockey. Met ingang van het nieuwe seizoen is het mogelijk om te starten als Funkey als een kind is geboren in de periode 1 oktober - 31 december 2016. Dit is een uitzondering op de regel dat kinderen die na 1 oktober 5 jaar worden pas in het daaropvolgende seizoen kunnen starten.

Het is wel goed te beseffen dat deze groep kinderen een jaar langer in de Benjamins zal blijven (2 jaar ipv 1 jaar) en daarna pas doorstromen naar de F-jeugd. Daardoor zal deze groep niet meegroeien met de groep die voor 1 oktober 2016 is geboren. Dit heeft te maken met het feit dat de KNHB vasthoudt aan de leeftijd per 1 oktober bij het spelen in een competitievorm.

 

Coördinatoren


Binnen de Hockeyschool heeft iedere categorie een coördinator. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders over algemene zaken. Voor inhoudelijke vragen over een team, wedstrijden en dergelijke graag contact opnemen met de coach of manager van het betreffende team.

 

De Hockeyschool is een grote organisatie met specifieke coördinatoren voor alle leeftijdsgroepen. Je kunt de namen en e-mailadressen van onze coördinatoren vinden op de Clubinfo pagina op de LOHC website via de link Organisatie.

 

Aanmelden


Gedurende het hele jaar kan je kinderen aanmelden voor het aankomende seizoen. De inschrijving sluit op 15 mei. Daarna wordt door de betreffende coördinator bekeken of uw kind geplaatst kan worden. Houd er rekening mee dat LOHC te maken heeft met veel aanmeldingen en dat er een wachtlijst kan ontstaan. Meer informatie over de inschrijfprocedure vind je hier.

 

Plaatsing en prioritering


LOHC heeft ieder jaar veel aanmeldingen voor de Hockeyschool. We proberen zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om te gaan hockeyen maar de capaciteit is niet onbeperkt. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen hanteren wij de volgende plaatsingscriteria.

  1. Kinderen van sponsoren, commissieleden en bestuursleden;
  2. Kinderen van wie de ouders, broer(s) of zus(sen) lid zijn van LOHC;
  3. Kinderen die langer dan 1 jaar op de wachtlijst staan;
  4. Kinderen die in Oegstgeest, Leiden of Warmond wonen;
  5. Daarna de overige aanmeldingen die voor 15 mei zijn ontvangen;
  6. Tenslotte de aanmeldingen die na 15 mei zijn ontvangen.

 

Bovenstaande criteria zijn gerangschikt op prioriteit en bepalen de volgorde van aanname.

 

Wachtlijst


Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare capaciteit, dan zal het aspirant-lid op de wachtlijst komen. De betreffende lijncoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijst.

 

Indien een aspirant-lid wel geplaatst is maar je besluit als ouders om toch niet te laten instromen, dan kan het aspirant-lid op de wachtlijst komen. Je legt daarvoor een verzoek neer via de ledenadministratie. Als je geen verzoek indient voor plaatsing op de wachtlijst, vervalt de aanmelding. De datum van ontvangst van het verzoek wordt als nieuwe aanmeldingsdatum in de wachtlijst opgenomen.

 

Het komt regelmatig voor dat bij de inschrijving een fout wordt gemaakt in de geboortedatum.Dat is heel vervelend want dan wordt het kind in een verkeerd team geplaatst. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de inschrijver, niet van LOHC. De club heeft een eenduidig beleid ten aanzien van de leeftijden en teamindeling. Het is niet toegestaan in een andere leeftijdscategorie mee te spelen.

Indien de leeftijd niet klopt dan kan het kind (bij aanvang van het seizoen) geplaatst worden in een team van de eigen leeftijd indien in de juiste categorie nog ruimte is. Als er geen ruimte is dan kan het op verzoek van de ouders op de wachtlijst komen. Daartoe dien je een verzoek in via de ledenadministratie.De datum van ontvangst van het verzoek wordt als nieuwe aanmeldingsdatum in de wachtlijst opgenomen.

 

Kinderen die na plaatsing alsnog terug gaan naar de wachtlijst bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven vallen onder het reguliere plaatsingsbeleid. Er is geen prioriteitstelling.

 

Opzeggen


Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 15 mei plaatsvinden per post of e-mail aan de ledenadministratie. Meer informatie over opzeggen van lidmaatschap vind je hier.

 

Organisatie


De Hockeyschool van LOHC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Breedte Jeugd.