header foto

Welkom op LOHC

 

Wedstrijdsecretariaten

De wedstrijdsecretarissen vind je via deze link naar de LOHC Organisatie pagina 'Wie is Wie’. 

Het wedstrijdsecretariaat valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockeyondersteuning, mail naar: [email protected].

De wedstrijdsecretariaten zijn als volgt te bereiken:

Wedstrijdprogramma 
De KNHB stelt het volledige wedstrijdprogramma vast per seizoen. 
De diverse wedstrijdprogramma’s en relevante, aanverwante informatie voor de competitie(s) is te vinden op de website van de KNHB. 

De KNHB staat in principe niet toe dat een geplande wedstrijd op een latere datum wordt gespeeld. Zelf data veranderen mag in ieder geval nooit! Stem altijd tijdig vooraf af met én de lijncoördinator én de wedstrijdsecretaris!

Tijdens de competitieperiodes worden vanuit de wedstrijdsecretariaten LOHC 2 weken vooruit, uiterlijk op maandagavond, de info betreffende de tegenstander, aanvangstijden, soort veld en de scheidsrechters voor de wedstrijden van het te spelen weekend ingepland. De planning van thuiswedstrijden, tijd en veld geschiedt voor de zaterdagen door de wedstrijdsecretarissen jeugd en jongste jeugd van LOHC en voor de zondagen door de wedstrijdsecretaris senioren van LOHC. 

De wedstrijdsecretarissen van LOHC hebben géén invloed op de aanvangstijd van uitwedstrijden, gras- of kunstgrasindeling voor uitspelende teams van LOHC. 
Coaches/ managers mogen nooit op eigen houtje met de tegenpartij bellen of mailen. Wordt men door de tegenpartij benaderd, dan dient altijd te worden verwezen naar de wedstrijdsecretaris jongste jeugd/jeugd/senioren.

Afwijken van vastgesteld wedstrijdschema
Niet op komen dagen of niet tijdig afzeggen van een wedstrijd betekent een boete van EUR 75 te betalen door het elftal dat in gebreke is. Dit team krijgt ook drie wedstrijdpunten in mindering. De wedstrijd zal alsnog moeten worden gespeeld op een inhaaldag. Bij tweemaal niet op komen dagen wordt het betreffende team uit de competitie gehaald.

Als een tegenstander niet komt opdagen, informeer dan direct de juiste wedstrijdsecretaris (Hockeyschool, Jeugd of Senioren). Er bestaat geen voorgeschreven tijd waarop moet worden gewacht op de tegenstander. Je dient simpelweg op tijd te beginnen met de wedstrijd! Bij de jeugd op zaterdag moet ook direct worden geschakeld met de Ontvangstbalie in het clubhuis.

Geen volledig team 
Kan de coach, na alles in het werk te hebben gesteld ook in overleg met de lijncoördinator, geen volledig team op de been brengen (min. 8 spelers/speelsters), dan informeert de coach zo spoedig mogelijk de desbetreffende wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris helpt om met de tegenstander in contact te komen.

Spelregels en indeling velden 
De teams H1, D1, A1, B1, C1 (voorschrift KNHB) spelen op het ABN AMRO veld (Veld 1) op door de bond vastgestelde tijden.
De wedstrijdsecretaris heeft het recht om de wedstrijd te allen tijde op een ander veld in te delen. Zijn er specifieke redenen en daarmee bepaalde wensen ten aanzien van de aanvangstijden van wedstrijden en/of veld dan dient de coach dit allereerst ruim op tijd met de lijncoördinator af te stemmen. 

Oefen-cq. vriendschappelijke wedstrijden thuis
Het is nu mogelijk om via de LOHC-app tegenstanders te zoeken voor een oefenwedstrijd. Iedereen die als begeleiding van het team in LISA staat geregistreerd, heeft deze optie in de App. Heb je een tegenstander gevonden en weet je wanneer en hoe laat je zou willen spelen, dan kun je een aanvraag om een veld te reserveren mailen naar het desbetreffende wedstrijdsecretariaat. Voor oefenwedstrijden dient de coach/begeleiding zelf voor scheidsrechters te zorgen.

Voor doordeweekse dagen (na het ingaan van het reguliere trainingsschema per seizoen) kunnen eventuele verzoeken voor oefenwedstrijden binnen de eigen afdeling (ABCD, CTH, HS) worden gericht aan de betreffende lijncoördinator en trainingscoördinator. Pas na bevestiging vanuit het wedstrijdsecretariaat, gaat de oefenwedstrijd door!

Stages oefenwedstrijden buitenlandse teams 
Protocol vind je hier 


 

Hockeyschool

Junioren

Senioren