Clubinfo
 

Wedstrijdsecretariaten

De wedstrijdsecretarissen vind je op de LOHC Organisatie pagina. Deze activiteit valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockeyondersteuning. 


De wedstrijdsecretariaten zijn als volgt te bereiken:

deze link voor het wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd 

deze link voor het wedstrijdsecretariaat Junioren 

deze link voor het wedstrijdsecretariaat Senioren 


Het wedstrijdsecretariaat van zaterdag is de achterwacht van zondag en vice versa.


Het wedstrijdprogramma is door de KNHB per seizoen al volledig vastgesteld. Twee weken voorruit worden, uiterlijk op maandagavond, de aanvangstijden door de wedstrijdsecretarissen van LOHC en de tegenstander bepaald. Nadat de tijden, soort veld en de scheidsrechters voor de wedstrijden van het te spelen weekend eenmaal zijn bepaald, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.


Wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma is wekelijks te bekijken op de website van LOHC en de LOHC App. Ook kan je het wedstrijdprogramma terug vinden op de website van de KNHB.


Data wedstrijden

De KNHB staat in principe niet toe dat een geplande wedstrijd op een latere datum wordt gespeeld. Als beide verenigingen akkoord zijn, kan een op zaterdag vastgestelde wedstrijd op de zondag in dat zelfde weekend gespeeld worden. Een wedstrijd kan eerder gespeeld worden, mits beide verenigingen akkoord gaan met een alternatieve datum. Neem contact op met de wedstrijdsecretaris die helpt om met de tegenstander in contact te komen. Jouw tegenstander moet hierbij medewerking verlenen. Zelf data veranderen mag nooit!

Volledig team
Kan de captain of coach, na alles in het werk gesteld te hebben, geen volledig team (min. 8 spelers/-sters) op de been brengen, dan belt hij/zij zo spoedig mogelijk met de desbetreffende coördinator.


Niet spelen van een vastgestelde wedstrijd
Niet opkomen dagen of afzeggen van een wedstrijd betekent een boete van EUR 75 te betalen door het elftal en drie wedstrijdpunten in mindering. De wedstrijd zal alsnog gespeeld moeten worden op een inhaaldag. Tweemaal niet opkomen dagen= niet meer hockeyen (team wordt uit de competitie gehaald).

Als jullie tegenstander niet komt, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris. Er bestaat geen voorgeschreven tijd dat uw elftal moet wachten op de tegenstander. Je dient op tijd te beginnen met de wedstrijd. Bij de jeugd op zaterdag moet er overlegd worden met de zittende gastvrouw/-heer en/of de Blauwe Jas.


Gras of kunstgras/aanvangstijden
Seniorenwedstrijden op zondag. In principe worden alle thuiswedstrijden op kunstgras gespeeld. De wedstrijdsecretaris heeft het recht om de wedstrijd te allen tijde op een ander veld in te delen. Heb je bepaalde wensen ten aanzien van de aanvangstijden van wedstrijden en/of het soort veld (gras of kunstgras) waarop je wilt spelen, dan dient de captain of coach dit ten minste twee weken tevoren door te geven aan het wedstrijdsecretariaat.


Jeugdwedstrijden op zaterdag
Ook komend seizoen hebben we te maken met zeer veel jeugdelftallen. Dit houdt in: maximale bezetting kunstgras (6 speelronden).


Spelregels indeling velden

De teams H1, D1, A1, B1, C1 (voorschrift KNHB) spelen op het ABN AMRO veld (Veld 2) op door de bond vastgestelde tijden.

Planning van thuiswedstrijden, tijd en veld, gebeurt altijd door de wedstrijdsecretarissen. Voor de zaterdagen door de wedstrijdsecretarissen jeugd en jongste jeugd van LOHC en voor de zondagen door de wedstrijdsecretaris senioren van LOHC. Deze houden voor wat betreft de thuiswedstrijden de veldindeling en de speeltijden nauwkeurig bij.

De wedstrijdsecretarissen van LOHC hebben echter géén invloed op gras- of kunstgrasindeling en aanvangstijd van de uitwedstrijden, aangezien de tijden en veldkeuze door de tegenpartij aan hem of haar worden medegedeeld. Coaches/ managers mogen nooit op eigen houtje met de tegenpartij bellen of mailen. Wordt men door de tegenpartij benaderd, dan dient altijd verwezen te worden naar de wedstrijdsecretaris jeugd/jongste jeugd/senioren.


Bijzondere verzoeken bij thuiswedstrijden Jeugd

Verzoeken t.a.v. belangrijke wedstrijden, waarbij een voorkeur is voor een veld of een aanvangstijdstip van een wedstrijd, dienen vier weken van te voren te worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretarissen jeugd van LOHC na eerst overlegd te zijn met desbetreffende coördinatoren. Ook voor de arbitrage kan door de coördinatoren een aanvraag ingediend worden bij de Arbitrage Commissie.


Bijzondere verzoeken bij thuiswedstrijden senioren

Verzoeken t.a.v. belangrijke wedstrijden, waarbij een voorkeur is voor een veld of een aanvangstijdstip van een thuis wedstrijd, dienen drie weken van te voren te worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris senioren. Voor de arbitrage kan een aanvraag ingediend worden bij de CS+ coordinator.Oefen- cq. vriendschappelijke wedstrijden

Het is nu mogelijk om via de LOHC app tegenstanders te zoeken voor een oefenwedstrijd. Iedereen die als begeleiding van het team staat geregistreerd in LISA, heeft deze optie in de App.

Heb je een tegenstander gevonden en weet je wanneer en hoe laat je wilt spelen, dan kun je een veld reserveren door een mail te sturen aan:

De wedstrijdsecretaris Senioren voor de zondag;

De wedstrijdsecretarissen Junioren of wedstrijdsecretarissen jongste jeugd voor de zaterdag;

Voor doordeweekse dagen vanaf 24 augustus 2015 (wanneer het trainingsschema ingaat) kunnen eventuele verzoeken voor oefenwedstrijden binnen de eigen afdeling (ABCD, CTH, HS) worden gericht aan de respectieve trainingscoordinator:

Trainingscoördinator ABCD

Trainingscoördinator Hockey School

Technisch manager CTH.


 


Pas wanneer je de bevestiging krijgt, gaat de oefenwedstrijd door. 


Voor oefenwedstrijden (thuis) van breedte teams dient de coach/begeleiding zelf voor scheidsrechters te zorgen. Voor oefen wedstrijden van CTH teams (thuis) schakelt de begeleiding altijd de Arbitrage Commissie in.


Het is verstandig even te checken of de horeca manager  is in gekopieerd bij de bevestiging, zodat er geen misverstand ontstaat over opening clubhuis.


 


Oefen wedstrijden of oefenstages Buitenlandse teams

Protocol vind je hier (beschikbaar na inloggen op de LOHC website in het menu Club/Documenten/Protocollen). 


Mocht je jouw inloggegevens niet meer weten, vraag dan een nieuw wachtwoord aan via https://team.lisa-is.nl/Account/ForgetPassword met je lidnummer en emailadres. Je lidnummer vind je op je contributiefactuur en bij de incasso van je contributie. Krijg je hier als reactie dat je emailadres onbekend is? Geef dan je goede emailadres door aan de ledenadministratie.


 


Gaat de wedstrijd wel door?

Geen bericht is goed bericht (=spelen).

Twijfel je of jouw wedstrijd doorgaat, bel dan niet naar het clubhuis. Check de website of LOHC App.

De velden worden afgekeurd door de groundsman voor een dagdeel of de gehele dag. De groundsman Kluuk Walenkamp doet hiervan per omgaande telefonisch melding aan het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat maakt hiervan melding via de LOHC App en op de Facebook pagina van LOHC.

Een wedstrijd kan ook worden afgelast door de scheidsrechter. De scheidsrechter kan te alle tijden bepalen dat een wedstrijd niet wordt gespeeld, dan wel wordt gestaakt. Denk bijvoorbeeld aan overmatige regen of onweer. Deze bevoegdheid komt ook toe aan de in functie zijnde Blauwe Jassen. De scheidsrechters kunnen aan de Blauwe Jas van dienst advies vragen of een wedstrijd moet worden doorgespeeld.

Als er een wedstrijd gestaakt /afgelast wordt (dit geldt zowel voor thuis- als ook voor uitwedstrijden) dient dit per mail te worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat met vermelding van wedstrijdnummer, reden waarom gestaakt is, de stand en de minuut waarin gestaakt is. Dit moet het wedstrijdsecretariaat namelijk doorgeven aan de bond i.v.m het hervatten en uitspelen van de wedstrijd.


Gaat de training wel door?

De velden kunnen worden afgekeurd door de groundsman. Gedurende de week betekent dit dat de trainingen worden gecanceld. Kluuk Walenkamp doet hiervan direct telefonisch melding aan de (trainingscoördinatoren van) CBH en CTH:

Trainingscoördinator ABCD

Trainingscoördinator Hockey School

Technisch manager CTH

De trainingscoördinatoren maken hiervan direct melding op de website en LOHC App. De velden zijn dan afgekeurd.


De trainingscoördinatoren van de Hockeyschool en ABCD breedte kunnen bepaalde trainingen afgelasten in overleg met het bestuurslid Junioren Breedte. Bijvoorbeeld in verband met slechte weersvoorspelling. De trainingscoördinatoren maken hiervan melding op de website, LOHC App. en Facebook van LOHC. Let op: dan zijn dus niet de velden afgekeurd, maar bepaalde trainingen afgelast.


De technisch manager van CTH kan trainingen afgelasten in overleg met het bestuurslid CTH. Bijvoorbeeld in verband met slechte weersvoorspelling. De technisch manager maakt hiervan melding op de website en de LOHC App.


Let dus op: als de velden zijn afgekeurd door de groundsman, gaat geen enkele training of wedstrijd door voor de periode aangegeven op de site/app. Het is omgekeerd dus wel mogelijk dat bijvoorbeeld een junioren training wordt afgelast, maar dat de velden verder bespeelbaar zijn voor bijvoorbeeld senioren trainingen of bedrijfscompetitie.augustus 2015