Clubinfo
 

Reünistencommissie

Meld je direct aan als reünist?

Ben je actief geweest op de vereniging als spelend lid, als werknemer, als vrijwilliger of als ouder en wil je de band met LMHC/LOHC behouden? Dan kun je reünist worden, en daarmee tevens ondersteunend lid cf. het Huishoudelijk Reglement van LOHC .

Voor het reünistlidmaatschap betaal je een jaarlijkse bijdrage van € 15,-.

Je ontvangt regelmatig nieuwsbrieven en tenminste een keer per jaar is er een activiteit voor reünisten. Elk lustrum is er uiteraard een grote reünie.

Heeft u zich nog niet eerder laten registreren? Geef u dan op als reünist door invullen en retourneren van het inschrijfformulier of stuur een mail naar [email protected].

De reünistencommissie van LOHC heeft tot doel:

De band met LMHC/LOHC te behouden en te onderhouden van "reünisten". 

Activiteiten van de commissie

   beheer van het reünistenbestand ;

   beheren van het LOHC archief en de herinneringsvoorwerpen, namens het bestuur;

   regelmatig op de hoogte houden van alles rondom LOHC, middels eigen pagina op www.lohc.nl en nieuwsbrief;

   organiseren van jaarlijkse activiteiten voor reünisten;

•  organiseren van een reünie bij elk lustrum van LOHC

•  betrekken bij feestelijkheden en activiteiten van LOHC door uitnodigen voor bijvoorbeeld nieuwjaarswedstrijd(en) en -receptie, lustrumactiviteiten, thé-dansants, etc.;

----------------------------------

De reünistencommissie bestaat uit de volgende personen:
Marijke Coulier

Jeroen Berend Enne van Ham Marijke Sterk-Fikkert Marijke Coulier Astrid Brouwer

Fleur van Leeuwen Onno DorresteijnNaast algemene taken is de rolverdeling als volgt:

Jeroen Behrend is voorzitter en Fleur en Marijke Coulier - secretaris.  Fleur en Onno verzorgen de ledenadministratie. Enne van Ham doet de financiën met Marijke Coulier. Astrid Brouwer en Marijke Sterk verzorgen de website en nieuwsbrieven. Marijke Sterk is tevens onze notulist. 

Verzorging digitaal archief: 
Ed Patijn Lies Patijn Janine Fikkert

NIEUWSBRIEVEN

2016-2017 9e jaargang9e jaargang #1 9e jaargang #2 9e jaargang #3
2015-2016 8e jaargang
8e jaargang # 1 8e jaargang #2  8e jaargang #3 8e jaargang #4


2013 6e jaargang nummer 1
2010 3e jaargang nummer 2

2013 5e jaargang nummer 3
2010 3e jaargang nummer 1
2015 7e jaargang nummer 4
2012 5e jaargang nummer 2
2010 2e jaargang nummer 4
2015 7e jaargang nummer 3 2012 5e jaargang lustrumspecial
2010 2e jaargang nummer 3
2014 7e jaargang nummer 2 2012 4e jaargang nummer 4
2009 2e jaargang nummer 2
2014 7e jaargang nummer 1
2012 4e jaargang nummer 3
2009 2e jaargang nummer 1
2014 6e jaargang nummer 4
2011 4e jaargang nummer 2
2009 1e jaargang nummer 4
2014 6e jaargang nummer 4
2011 4e jaargang nummer 1
2009 1e jaargang nummer 3
2014 6e jaargang nummer 3
2011 3e jaargang nummer 4
2008 1e jaargang nummer 2
2013 6e jaargang nummer 2
2011 3e jaargang nummer 3
2008 1e jaargang nummer 1