Clubinfo
 

Opleidingen

Junioren

Bij de junioren stelt LOHC het behalen van een scheidsrechterskaart verplicht voor alle eerstejaars B- spelers. Vanuit de KNHB geldt al sinds jaar en dag dat alle speelsters en spelers hun spelregelexamen dienen te halen voordat zij in de A teams gaan spelen. In het seizoen 2014/2015 gaan wij ook op LOHC actief toezien op naleving van deze regels: behoudens uitzonderlijke gevallen (bijv. wanneer men in de A-jeugd voor het eerst gaat hockeyen of terugkeert van een ziekte), zijn spelers in de A-jeugd die geen kaart hebben gehaald niet gerechtigd om te spelen. Bovendien zullen er consequenties en kosten verbonden zijn aan het (herhaaldelijk) niet voldoen aan een oproep om deel te nemen aan een cursus, dan wel dat (herhaaldelijk) het examen niet wordt gehaald.


De jeugdleden die aan de beurt zijn om de cursus te volgen en het examen af te leggen worden door de arbitragecommissie benaderd, in principe in de eerste helft van het seizoen waarin ze als eerstejaars in de B gaan spelen. Wil je al eerder meedoen? Mail de opleidingscoördinator.

 

 


Senioren

 

Ook voor de senioren is het hebben van een clubscheidsrechterskaart en het fluiten van wedstrijden verplicht. De KNHB heeft aangegeven met ingang van het seizoen 2014/2015 er actief op toe te gaan zien dat met name de seniorenwedstrijden door bevoegde scheidsrechters worden gefloten. Senioren kunnen binnen hun team afspreken dat vanuit het team een geselecteerde groep beschikbaar is om te fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan de fluitverplichtingen van het team te voldoen. Fluiten is een teamaangelegenheid, waarvoor ieder team lid mede verantwoordelijk is. De aanvoerders zorgen dat het team aan deze verplichtingen voldoet. De spelende leden die niet fluiten worden geacht om zich op een andere manier in te zetten voor de vereniging.Als senior lid van LOHC geworden en nog geen scheidsrechterskaart? Geef je op voor de cursus bij de opleidingscoordinator. Lid geworden en je kaart kwijt? Vraag je kaartnummer op bij de vereniging waar je examen hebt gedaan; met dit kaartnummer kan een vervangende kaart voor je worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten van € 17,50 komen voor eigen rekening.

 


Ouders

Minimaal één van de ouders van elk jeugdlid dat de B-leeftijd nog niet heeft bereikt, is verplicht het spelregelexamen af te leggen. Het doel van deze verplichting is met name de spelregelkennis bij de ouders te verbeteren, waardoor de ouders meer begrip krijgen voor de beslissingen van de arbitrage. Vanzelfsprekend zijn ouders die na het halen van het spelregelexamen actief willen worden als scheidsrechter van harte welkom!

De eerste groep ouders zal in de tweede helft van het seizoen 2014/2015 worden benaderd om deel te nemen aan de cursus en het examen, vooraf zelf aanmelden kan natuurlijk ook via deze link.


 


Op zoek naar mooie voorbeelden van wat wel en niet mag? Deze link geeft toegang tot het youtube-kanaal van de KNHB met veel videomateriaal.


Aanvullend materiaal vind je hier.