header foto

Welkom op LOHC

 

Medische Commissie

In geval van een spoedeisende situatie klik op deze link.

De medische commissie is sinds 2008 actief op LOHC. De commissie leden vind je via deze link op de LOHC Organisatie pagina 'Wie is Wie'. Deze activiteit valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockeyondersteuning te bereiken via [email protected]

De medische commissie heeft een aantal doelstellingen geformuleerd: 

  • Beleid en richtlijnen ontwikkelen ten aanzien van het voorkomen van sportblessures: document blessurepreventie welke door ons is ontwikkeld, en ook in de ABCD Coach map zit, vind je op deze link. Dit kan je gebruiken ter voorbereiding op een wedstrijd of training.
  • Advies hoe te handelen bij medische incidenten: in dit document  staat beschreven hoe te handelen bij (ernstig) letsel. 
  • Bewustwording over de risico's van gehoorschade: de medische commissie heeft het bestuur geadviseerd over de risico's van gehoorschade door luide muziek. Voor informatie, zie dit document 
  • Samenwerking met medische specialisten: in verband met doorverwijzingen en verdere behandeling bij sportblessures.  
  • Reanimatietraningen BLS/AED: trimhockeyteams op LOHC hebben een aantal jaren geleden een AED (automatisch externe defibrillator) geschonken. Om de hulpverlening bij een hartstilstand te optimaliseren zijn we begonnen om de staff/coördinatoren en trimhockeyers te trainen en te scholen. Ruim 50 LOHCers hebben deze training succesvol afgesloten en hebben een Europees reanimatiecertificaat behaald. Naslagwerk vind je hier.
  • LOCATIE AED: in de gang bij de ingang van het clubhuis, hangt in een grijze kast die niet op slot zit. Het apparaat is gebruiksklaar!! 
  • Faciliteren van materialen voor de acute hulpverlening bij sportletsels: de EHBO koffer achter de bar wordt regelmatig door ons aangevuld. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van de medische artikelen. Ook geven wij advies aan teams ten aanzien van EHBO materialen in de coachtas. Voor vragen of inlichtingen kan je contact opnemen met de medisch coördinator via [email protected]  
 

Hockeyschool

Junioren

Senioren