Clubinfo
 

Medische Commissie


De medische commissie is sinds 2008 actief op LOHC. De commissie leden vind je op de LOHC Organisatie pagina. Deze activiteit valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockeyondersteuning.  


De medische commissie heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:


  • Beleid en richtlijnen ontwikkelen ten aanzien van het voorkomen van sportblessures: document blessurepreventie welke door ons is ontwikkeld, en ook in de ABCD Coach map zit, vind je hier. Dit kan je gebruiken ter voorbereiding op een wedstrijd of training.

  • Advies hoe te handelen bij medische incidenten: in dit document staat beschreven hoe te handelen bij (ernstig) letsel.

  • Bewustwording over de risico's van gehoorschade: de medische commissie heeft het bestuur geadviseerd over de risico's van gehoorschade door luide muziek. Het beleid krijgt in het seizoen 2015/2016 verder vorm. Zie dit document.

  • Samenwerking met medische specialisten: in verband met doorverwijzingen en verdere behandeling bij sportblessures. 

  • Reanimatietraningen BLS/AED: trimhockeyteams op LOHC hebben een aantal jaren geleden een AED (automatisch externe defibrillator) geschonken. Om de hulpverlening bij een hartstilstand te optimaliseren zijn we begonnen om de staff/co√∂rdinatoren en trimhockeyers te trainen en te scholen. Ruim 50 LOHCers hebben deze training succesvol afgesloten en hebben een Europees reanimatiecertificaat behaald. Naslagwerk vind je hier.

  • LOCATIE AED: in de gang bij de ingang van het clubhuis, hangt in een grijze kast die niet op slot zit. Het apparaat is gebruiksklaar!!

  • Faciliteren van materialen voor de acute hulpverlening bij sportletsels: de EHBO koffer achter de bar wordt regelmatig door ons aangevuld. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van de medische artikelen. Ook geven wij advies aan teams ten aanzien van EHBO materialen in de coachtas.


Voor vragen of inlichtingen kan je contact opnemen met de medisch coördinator.
Beste coaches, managers en spelers / speelsters van LOHC

In het kader van de blessurepreventie wordt er voor alle spelers van LOHC een blessurespreekuur gehouden.Dit spreekuur vindt iedere maandagavond (in aansluiting op een veldcompetitieweekend) plaats in de scheidsrechterkleedkamer bij LOHC. Bij dit spreekuur is een fysiotherapeut aanwezig.


Het doel van dit spreekuur is om adequaat te reageren op bestaande of beginnende blessures. Er wordt advies gegeven welke weg het beste gevolgd kan worden (er wordt niet behandeld!).


Start: maandag na het eerste competitieweekend 


Wanneer: iedere maandagavond na een veldcompetitieweekend 


Melden: tussen 20.00-20.15 uur bij de bar in het clubhuis