header foto

Welkom op LOHC

 

Contributie & Inschrijfgeld | Informatie seizoen 2021-2022

De contributies worden jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.


**   deze toeslagen vallen niet onder het gezinsmaximum 
*** Funhockey: Leeftijd 5 heet Funkey, leeftijd 6 heet Benjamin


* de respectievelijke aanvoerders worden gefactureerd

 


Veelgestelde vragen -

Contributiecategorie
De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober, zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Inning veldcontributie
Leden zijn verplicht een machtiging voor automatische incasso af te geven. Klik hier voor het inschrijf- en machtigingsformulier. De contributie wordt verhoogd met een toeslag per factuur als vòòr 1 oktober van het lopende seizoen geen machtiging voor automatisch incasso van de contributie is afgegeven.

Het bedrag van de veldhockeycontributie zal ineens (september), voorafgaand door een factuur, door Clubcollect namens LOHC worden geïncasseerd. Leden kunnen ook kiezen in Clubcollect om in drie maandelijkse termijnen te betalen, hetgeen 1 euro per termijn extra kost. Hetzelfde geldt voor de contributie van de Funkeys.
In Clubcollect kan via Ideal worden betaald (ineens), of via incasso (datum van incasso is zelf in te stellen). Indien in drie termijnen wordt betaald is alleen incasso mogelijk.

Leden dienen ten tijde van ontvangst van de factuur in Clubcollect hun betaalkeuze maken. Indien geen (tijdige) keuze is gemaakt kan Clubcollect proberen het bedrag ineens te incasseren.

Inning zaalcontributie
Het bedrag van de zaalhockeycontributie zal in februari van het lopende seizoen in 1 termijn worden geïncasseerd. Leden kunnen in ClubCollect ook kiezen om in twee termijnen te betalen hetgeen een euro per termijn extra kost.

Trainingslidmaatschap
Het trainingslidmaatschap is slechts één seizoen mogelijk en dan alleen in de senioren categorie. Een trainingslid moet gekoppeld zijn aan een team en mag geen competitiewedstrijden spelen. Na een seizoen trainingslid dient men spelend lid te worden of zich als lid af te melden. Bij de junioren is het alleen mogelijk om trainingslid te worden op uitnodiging van het bestuur.

Tussentijdse aanmeldingen
Bij aanmelding en plaatsing na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid volledig inschrijfgeld (met uitzondering van studenten (mits collegekaart opgestuurd!), G-hockeyers, trimmers en oud-leden) plus de halve contributie.

Korting op contributie
In geval van stage in het buitenland bestaat de mogelijkheid om maximaal 50% korting te ontvangen op het bedrag van de veldhockeycontributie. De schriftelijke aanvraag dient vòòr 1 juli (stageperiode in de 1e helft van het seizoen) of vòòr 1 december (stageperiode in de 2e helft van het seizoen) bij de contributiemanager te worden ingediend.

In geval van langdurige blessures, de mogelijkheid om maximaal 50% korting te ontvangen op het bedrag van de veldhockeycontributie. De schriftelijke melding van een langdurige blessure dient vòòr 1 september of vòòr 1 januari van het lopende seizoen bij de contributiemanager plaats te vinden. Betreft het de zaalhockeyperiode, dan dient een reeds bekende blessure vòòr 1 november van het lopende seizoen te zijn aangemeld. 

In beide gevallen kan een schriftelijk verzoek worden ingediend door een mail te sturen naar [email protected]. In beide gevallen beoordeelt de penningmeester individueel de wel/niet toekenning en hoogte van de korting.

Afmelden Zaalhockey
Leden die niet deelnemen aan zaalhockey, terwijl het team zich voor de zaalhockey competitie heeft ingeschreven, dienen zich zowel tijdig af te melden bij de coach, als ook per email af te melden bij de contributiemanager vòòr 1 november. 

Wijziging contactgegevens
Leden zijn verplicht elke wijziging van adres, algemene email, factuur/ouder email, telefoonnummer, IBAN-nummer en/of tenaamstelling onmiddellijk schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

  

 

Contact
Ledenadministratie: [email protected]
Contributiemanager: [email protected]
Penningmeester: [email protected]


 


 

 

Hockeyschool

Junioren

Senioren