Clubinfo
 

Vacatureoverzicht LOHC

laatst vernieuwd: 12 juni 2019


LOHC heeft de ambitie uitgesproken om iedereen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en zich continue te ontwikkelen - plezier en passie staan daarin voorop. 


Hockey op het hoogste niveau is het resultaat van onze inspanningen. Dat kunnen we alleen bereiken als we ons samen inzetten, om met elkaar onze club verder omhoog te tillen.


De volgende commissies zoeken versterking:


WEDSTRIJDSECRETARIS JUNIOREN EN HOCKEYSCHOOL

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 2-3 UUR PER WEEK


De wedstrijdsecretaris junioren gaat over de junioren wedstrijden en de wedstrijden van de Hockeyschool en deelt die wedstrijden aan de hand van een blokkenschema in. Dit kan een aantal weken (max 3) van tevoren.

Bij de indeling wordt rekening gehouden met oudere jeugd die wedstrijden moet fluiten van jongere jeugd en daarom graag voor of net na hun eigen wedstrijd willen fluiten.

Ook ben je in deze functie de aanspreekpersoon voor de KNHB en de wedstrijdsecretarissen junioren van andere clubs.

Tijdens het seizoen ben je ook verantwoordelijk voor aanvragen van oefenwedstrijden op de vrije zaterdagen. Die hoef je niet in te delen, je dient dan slechts de veldindeling in de gaten te houden en toe te wijzen.

Deze functie vergt eens in de paar weken ongeveer twee uur voor het indelen, dus gemiddeld 0,5 tot 1 uur per week. 

Je stuurt relevante KNHB informatie door naar de betreffende teams. 

De functie werd tot op heden uitgevoerd door 2 personen, die elkaar ook konden waarnemen als één van hen op vakantie was. Daarom zoeken wij ook meerdere personen voor deze functie.

Heb je zin en tijd om het wedstrijdsecretariaat te ondersteunen, meld je dan aan bij Barbara van Duren, [email protected]
LOHC LIJNCOORDINATOREN

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 3-5 UUR PER WEEK
De lijncoordinatoren zijn het gezicht van hun lijn. Zij faciliteren van het seizoen door kinderen, coaches en managers pro-actief te informeren en de ouders te betrekken bij de lijn, zij zorgen ook voor een juiste teamindeling op basis van hockey vaardigheden en motivatie. De (Jongste) Jeugd is ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën, ook wel "lijnen” genoemd.

Per leeftijdscategorie zijn er lijncoordinatoren actief. Wij zoeken nog coördinatoren voor de volgende lijnen:

HOCKEYSCHOOL
- lijncoördinator meisjes F

BREEDTE
- Meisjes A
- Meisjes D
- Jongens D

Bij interesse of algemene vragen kun je je melden bij

Hockeyschool – Judith van Haersma Buma ([email protected])
Breedte - Gerdien Burghouts ([email protected])

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving 
 LEDENADMINISTRATIE


TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 1,5 UUR PER WEEK
De ledenadministratie is op zoek naar een enthousiaste collega om samen de ledenadministratie van LOHC te vormen.

Wat zijn de taken van de ledenadministratie:

Wijzigingen van ledengegevens en het onderhoud van het ledenbestand, verwerken van aan- en afmeldingen van leden
Doorsturen van inkomende mails met allerlei verzoeken naar de desbetreffende LOHC commissies of zelf afhandelen
Het uitvoeren van een aantal controles (lijsten van trimmers en andere groepen)

Vaardigheden:
Je moet communicatief vaardig zijn vooral via de mail.
Je kunt deze functie vanuit huis uitvoeren.

Tijdbesteding ongeveer 2 uur per week, in mei-juni en augustus- september 1 uur per dag

Heb je zin en tijd om de ledenadministratie te ondersteunen, meld je dan aan bij Barbara van Duren, [email protected]

COMMISSIELID ICT

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 1 UUR PER WEEK
De ICT commissie handelt alles af voor wat betreft de website en de organisatie daarachter. Vragen over bevoegdheden, mogelijkheden (en onmogelijkheden) worden door de ICT commissie zo snel mogelijk afgehandeld. Daarnaast is er een FAQ tab waar voor de meeste vragen het antwoord al te vinden is. Vele handen maken licht werk en dat geldt zeker voor deze commissie.

De medewerkers van de ICT commissie hoeven geen hoogwaardige kennis te hebben van ICT, een computer beheersen is voldoende.

Aanmelden voor deze belangrijke functie kan bij [email protected]

COMMISSIELID JONGE JEUGD TOERNOOIEN

TIJDSINVESTERING – WISSELEND RONDOM EVENEMENTEN
Ben jij die enthousiaste ouder die ook zo geniet van de evenementen voor de Jongste Jeugd van LOHC? Pak dan nu jouw kans en stap in de commissie Feesten en Toernooien!

Wij organiseren Halloween in oktober, Sinterklaas eind november/begin december, het Eitjestoernooi voorafgaand aan Pasen, de Jongste Jeugd Dag en twee D-toernooien aan het eind van het seizoen.

Zodra het hockeyseizoen begint, wordt de planning van genoemde activiteiten vastgesteld en worden de bijkomende acties per evenement verdeeld. Voor Halloween betekent dit een activiteit voor alle F-jes op woensdagmiddag en voor alle E-tjes op vrijdagavond. Sinterklaas wordt georganiseerd voor de Funkeys en Benjamins op woensdagmiddag vóór 5 december.

In januari wordt zo snel als mogelijk gestart met het toewerken naar de 4 toernooidagen waar zowel LOHC-teams als teams van andere clubs aan deelnemen. Het gemiddeld aantal bezoekers van de toernooien ligt rond de 300-350 deelnemers! Uitnodigingen, lunches, wedstrijdprogramma’s en –boekjes, sponsoren, inkoop van prijzen, bekers en medailles, … Verzin het maar! Alle aspecten van een heus evenement en toernooi komen aan bod binnen de FenT-cie.

Herken jij jezelf in:

- ‘die enthousiaste ouder met één of meerdere kinderen spelend in Jongste Jeugd’;
- kenmerken als gezellig, ondernemend, netwerker, energiek, planmatig, stressbestendig; én
- minstens 80% beschikbaar op genoemde evenement- & toernooidagen?

Neem dan zo snel als mogelijk contact met ons op via [email protected]!

Wij zijn echt op zoek naar jou!!!

COORDINATOR UITWISSELINGSWEDSTRIJDEN MET HGC

TIJDSINVESTERING – 4 UUR IN AUGUSTUS

Nadat de nieuwe teams bekend zijn gemaakt. Wordt er op een zaterdag voor het begin van het hockeyseizoen een uitwisselingsdag georganiseerd met HGC. Vaak spelen de meisjes bij de ene club en de jongens bij de andere club. De organisatie van deze dag, die eens per jaar is, vergt vanaf ongeveer 2 weken voor die dag enige tijd. Het speelschema moet in elkaar gezet worden en er moet overleg zijn met HGC en voor bepaalde wedstrijden met de arbitragecommissie.


Omdat het een oefenwedstrijd betreft is de sfeer die dag zeer ontspannen en heeft men goede zin om na de zomervakantie weer te gaan hockeyen. 

Mocht deze overzichtelijke taak je aanspreken, meldt dit dan via [email protected]

SCHEIDSRECHTERS

TIJDSINVESTERING – 1 WEDSTRIJD PER WEEK OF PER 2 WEKEN (OBV BESCHIKBAARHEID)


--------------------------------------------

COMMISSIELID ARBITRAGE 

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 1,5 UUR PER WEEK


De arbitragecommissie verzorgt de opleiding van alle scheidsrechters bij LOHC en organiseert de indeling van de scheidsrechters voor de hogere wedstrijden. Daarnaast coördineert deze commissie ook de Blauwe Jassen Brigade, die beginnend scheidsrechters begeleidt.

De arbitragecommissie zorgt voor het opleiden van onze jeugdleden om hun scheidsrechterskaart te halen wanneer ze in de B-categorie gaan hockeyen. Eerder mag, maar is niet verplicht.

Zowel in de arbitragecommissie als in het scheidsrechterskorps is behoefte aan versterking

Mocht u het fluiten van wedstrijden en de organisatie daarachter een warm hart toedragen en wilt u bijdragen aan deze belangrijke taak?

Meldt u dan bij [email protected]

LEDEN VOOR HET 'BLAUWE JASSEN KORPS'

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 1,5 UUR PER WEEK (WEEKEND)

Iedere scheidsrechter die zijn/haar kaart gehaald heeft wordt bij de eerste fluitbeurt begeleid door iemand van het Blauwe Jassen korps. Met tips en trics wordt ze zelfvertrouwen gegeven en zijn ze beter voorbereid op het fluiten van volgende wedstrijden.

Iedereen wil graag dat het team van zijn/haar kind goed gefloten wordt en dat kan alleen maar door de nieuwe scheidsrechters goed te begeleiden bij hun eerste fluitwedstrijd.

Hiervoor hebben we echter veel te weinig mensen beschikbaar. Deze functie vergt twee vereisten: enig inzicht in het hockeyspel en een redelijk didactisch vermogen.

Aanmelden kan bij: [email protected]

SPORTIVITEIT EN RESPECT COMMISSIELID

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 2 UUR PER WEEK

De KNHB heeft een nieuw speerpunt op het hockeyvlak en dat is sportiviteit en respect. Ook op LOHC zijn we van mening dat dit een belangrijk punt is in het plezier dat we aan het hockeyen beleven.

Deze commissie staat nog heel erg in haar kinderschoenen en we zoeken iemand die deze commissie wil trekken en ook extra leden voor deze commissie.

Aanmelden kan bij: [email protected]

COMMUNICATIE COMMISSIELEDEN

TIJDSINVESTERING – 2 UUR PER WEEK

Communicatie is van groot belang om iedereen bij onze club te betrekken en te houden. We zijn aan het bouwen aan een communicatie commissie, waarbij we gebruik willen maken van de kennis en kunde van onze leden en betrokken ouders.


We zoeken leden of ouders die actief mee willen schrijven en reviewen van allerlei communicatie uitingen, zoals de nieuwsbrief of posts voor de site. Alsmede, het meedenken over de rol van communicatie binnen LOHC

Aanmelden kan bij: [email protected]

COORDINATOR WEBSITE

TIJDSINVESTERING – 2 UUR PER WEEK

De LOHC site is een belangrijke bron van informatie voor onze leden en andere geïnteresseerden. We realiseren ons dat de website in haar huidige vorm niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

We zoeken een enthousiaste coordinator – met kennis en kunde op het vlak van online communicatie, die ons helpt de website te verbeteren. Je werkt daarin nauw samen met de ICT commissie.

Aanmelden kan bij: [email protected]

ACQUISITIE SPONSORCLUB COMMISSIELID

TIJDSINVESTERING – GEMIDDELD 2 UUR PER WEEK

Sponsoring neemt een belangrijke positie in binnen elke sportvereniging. Zonder sponsoren kan een sportvereniging nauwelijks bestaan. Dat geldt ook voor LOHC. Als club wil LOHC zorgdragen voor trotse en betrokken leden, goede prestaties en plezier in het spel. Sponsoring is daarbij onmisbaar. Sponsoren bouwen mee aan de club, helpen LOHC leidend, betrokken en ambitieus te zijn. Sponsoren zijn onderdeel van de community LOHC. Sponsoren zijn onze Vrienden! Daarom duiden wij de Sponsorclub als Vrienden van LOHC!

Het overtuigen en binden van sponsoren aan LOHC is een flinke opgave waar veel tijd in wordt gestoken. Potentiele sponsoren moeten in kaart worden gebracht, er moeten zorgvuldige contractbesprekingen gevoerd worden, samen wordt een pakket op maat bepaald dat past bij het bedrijf van de sponsor en de doelen van LOHC. Uiteraard geldt hoe groter de bijdrage hoe meer exposure met het pakket verkregen kan worden. Elk pakket vertegenwoordigt een categorie van sponsoring ofwel een type Vriend. Als type zijn te onderscheiden: Gouden Vriend, Zilveren Vriend, Bronzen Vriend, Club Vriend en Team Vriend.

Ten behoeve van de acquisitie van nieuwe Vrienden hebben wij extra mankracht nodig. Wie wil de commissie Acquisitie binnen de Sponsorclub Vrienden van LOHC komen versterken?

Meld je nu aan via: [email protected]